Plezier(boot)belasting: waarom?

Het onderhoud van de vaarwegen in Nederland kost veel geld. Jaarlijks ongeveer 500 miljoen euro. In het verleden is door de regering de wens uitgesproken dat de gebruikers van het vaarwater daaraan gaan meebetalen. Dus ook de watersport. Omdat toen bleek dat een vaarbelasting praktisch niet uitvoerbaar was, is deze niet ingevoerd, maar is wel afgesproken dat de pleziervaart vanaf dat moment geen rode (accijnsvrije) diesel meer mocht tanken. (Hierover in een volgend artikel meer.)

Op Europees niveau is het uitgangspunt dat de gebruikers van de infrastructuur moeten gaan (mee)betalen. Op termijn wil men dus ook voor de vaarwegen een "infrastructuur" heffing invoeren. De Taskforce "Versterking recreatietoervaart" voert aan dat de speelruimte voor de Nederlandse overheid om dan een pleziervaartheffing in te voeren beperkt zal zijn. De boodschap is dus "doe het nu, want later kan het misschien niet meer".
En stel dat de pleziervaart door Europa wordt vrijgesteld, dan kan de Nederlandse regering compensatie in Brussel vragen voor gemiste inkomsten.

Het genoemde argument dat de gebruiker (mee)betaalt is op zichzelf niet onredelijk. Immers hij/zij heeft baat bij goed onderhouden vaarwegen, voldoende ligplaatsen, vuilwaterstations, etc..

De werkgroep, onder voorzitterschap van de oud-staatssecretaris Gabor, laat echter na om inzichtelijk te maken welke bijdragen vanuit de pleziervaart er nu al naar de staatskas vloeien. Ik noemde al de accijns op brandstof. Over alle watersportartikelen, nieuwe schepen, onderhoudswerk, onderdelen en bijvoorbeeld cursussen betaalt u al het hoge tarief omzetbelasting. Op uw vaste ligplaats en op passantenplekken betaalt u vrijwel zeker toeristenbelasting. Over de hoogte van deze bijdragen is niet veel bekend, maar het zullen ongetwijfeld aanzienlijke bedragen zijn.
En dan niet te vergeten de brug-, sluis-, tolgelden en vergoedingen voor vaarvergunningen in bepaalde vaargebieden. De berichtgeving over de pleziervaartbelasting noemt dat het advies is deze af te schaffen. Dat is echter niet helemaal juist. De werkgroep adviseert om de lokaleheffing af te schaffen, maar ter compensatie voor deze gemiste inkomsten zullen deze worden afgekocht uit de opbrengst van de plezierbootbelasting. Dat betekent dat er jaarlijks een bedrag van ongeveer 3 miljoen euro wordt overgemaakt aan de overheidsinstanties die deze gelden nu al innen. Er wordt feitelijk dus niets afgeschaft. Alleen gaan we allemaal meebetalen. Dus als u nooit in Delfland gaat varen en daarvoor dus geen vaarvergunning hoeft te kopen, gaat u nu indirect toch meebetalen!

11 opmerkingen:

 1. Maar, waarom dan alleen de pleziervaart? Vervuilt de beroepsvaart niet? En de semi-beroepsvaart?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Als zo vaak verdient het om de kwestie vanuit een helikoptervisie te bezien. Als het hier om € 500.000.000 gaat, waarvan toch een specificatie moet bestaan, zal dit eerst op de inhoud dienen te worden bestudeerd.

  Een paar zaken op een rij:

  Voor alles dienen we rekening te houden met het beperkte gebruik per jaar gerekend van een pleziervaartuig dat gemiddeld om 8 weekenden 10 losse zondagen en één of twee weken vakantie zal gaan? Dan kom je op 40-45 dagen per jaar.

  1) waar begint en eindigen de kosten die de alle vaartuigen veroorzaken?
  2) waar begint en eindigen de kosten die pleziervaartuigen maken
  3) wat valt bij bruggen onder kosten die zijn toe te rekenen aan de gehele vaart en specifiek aan de pleziervaart.
  4) welk deel van de sluiskosten zijn voor algemeen belang en welk deel voor de vaart en welk deel daarvan voor de pleziervaart.
  5) Welk aandeel in slijtage aan de walkant, beschoeing ed.?
  6) Welk aandeel in de Waterwegbewijzering ?

  Ben ik iets vergeten los van de havenfaciliteiten die al ruimschoots betaald zijn door de pleziervaart en een melkkoe zijn voor de plaatselijke, provinciale en overheid.

  7) Wat is al het deel van de Waterschapsbelasting met hun toerekening voor dijken en sluizen etc.?
  8) Toeristenbelasting: opbrengsten watersport?
  9) Brug en sluisgelden via de watersport?
  10) Inkomsten uit assurantiebelasting op pleziervaartuigen
  11) BTW inkomsten en Algemeen inkostenbelasting, milieuheffing op de watersporthandel, havenbezitters en toeleveranciers?

  Kortom die 500 miljard uitgave, zo ze al klopt, en niet diffuus wordt berekend over delen die waterschappen etc. al voor hun rekening nemen, is al zoals dat ook al voor de auto geld naar allerwaarschijnlijkheid dubbel en dwars gedekt. Het zou mij niet verbazen dat dit meer is dan in verhouding tot het gebruik en niet gebruik.

  De overheden zijn onlesbaar in hun drang naar heffingen dat is ook hun werk in de overtuiging dat de ambtenaar een verdienend element in de economie is geworden met alles wat daar omheen hangt, terwijl in werkelijkheid dit de molensteen is die ons doet verzuipen in regelgeving en heffingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Waarom niet zoals in Belgie een vaar vignet
  boten tot 12m 50€ meer dan 12m 100€ per jaar
  dit moet ruimvoldoende zijn om sluizen en bruggen te bedienen in Nederland dat men contributie hanteerd voor gans europa zeker voor frankrijk moet de kleine belasting betaler altijd opdraaien voor de overheid?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Precies, en wat mij betreft mogen de kosten van zo'n vignet dan nog wel een heel stuk hoger liggen.
   Het gaat hier niet alleen om de kosten van het bedienen van de sluizen en bruggen en het onderhouden van de waterwegen.
   Enig idee van wat het het bedrijfsleven kost?
   Colonnes van vrachtwagens, vertegenwoordigers, zzp'ers, werkende mensen staan te wachten omdat een relatief rijke club hun hobby beoefend zonder daar een cent belasting voor betaald, heel vreemd dat die club buiten schot blijft.
   Heb je een oldtimer motorfiets of auto dan moet je gewoon dokken terwijl je niemand stoort en/of ophoud.
   En wat daarbij komt is dat minstens 80% van die boten aangedreven wordt door oude en sterk vervuilende diesel motoren.
   Een vuilwatertank moet men dan hebben maar wie controleert op het gebruik ervan?
   Die worden niet gebruikt!
   Alles gaat nog steeds gewoon over boord.
   Hoe lang blijft de politiek nog wegkijken als het om deze club van recreanten gaat?   Verwijderen
  2. Of er nu een belasting geheven gaat worden middels een vignet of iets van een kenteken of......En dan is naar mijn overtuiging een bedrag van €50.00 tot € 100.00 per jaar echt veel te weinig.
   De opbrengst zou niet alleen voldoende moeten zijn om onze waterwegen te onderhouden. Wat in deze discussie te vaak vergeten wordt is de enorme overlast die onze economie ondervind door de open staande bruggen. Colonnes van werkende mensen, truckers, ZZp-ers, vertegenwoordigers enz enz staan keer op keer (en niet voor eventjes)te wachten op mensen die met hun hobby bezig zijn. Naast de enorme ergernis ook een grote kostenpost.
   Motorrijders, eigenaren van een oldtimer, wat voor voertuig men ook heeft als hobby, betaald belasting, niemand van hen benadeeld het bedrijfsleven zoals de botenbezitters dat wel degelijk op grote schaal doen.
   Dat zij (over het algemeen de beter bedeelden) dan vervolgens gaan roepen dat er door de overheid "gegraaid" word en vervolgens buiten schot blijven is te gek voor woorden.
   Mijn idee:
   Pleziervaartuigen zo belasten dat het onderhoud van de waterwegen er voor 75% van betaald kunnen worden en dat de wegenbelasting voor bedrijven met 25% verlaagd kan worden.
   Verwijderen
  3. De watersport is als sector belangrijk voor de economie van Nederland. Dus die moet ook ruimte krijgen.
   Er staan in Nederland nauwelijks files door het wachten voor bruggen en als dat al zo is dan zijn dat grote bruggen die voor de beroepsvaart open moeten of als er een storing is. Ja, soms moet je wel eens wachten voor een brug en soms is dat inderdaad voor een pleziervaarder. Op de weg zit je ook wel eens achter een caravan die niet op schiet en na 10 uur zijn er ook veel recreanten met de fiets achterop op de weg te vinden. Of moeten die van jou ook van de weg?
   Dan moeten we wellicht ook eens gaan kijken naar al die andere zogenaamde zakelijke weggebruikers. Moeten die echt wel op de weg? Kon het niet via de telefoon? Als het niet zo druk was op de weg was er mogelijk helemaal geen file. En dan al dat geld dat we moeten investeren om die files op te lossen. Sta ik liever af en toe even voor een brug.
   En laten we niet vergeten dat we met zijn allen die schadelijke stoffen van al die auto's inademen.

   En je vergeet dat al die pleziervaarders al belasting of zo betalen met lokale vaarvignetten, bruggelden ed. Geld dat direct in de lokale of regionale economie gestopt wordt en niet eerst in Den Haag wordt afgeroomd.

   Dan zijn er ook nog eens zo'n 600.000 pleziervaartuigen in Nederland. Die kunnen nooit 75% van de onderhoudskosten én 25% van de wegenbelasting bijeen brengen. Natuurlijk is de auto een makkelijke melkkoe die mi. te veel uitgemolken wordt, maar dat is een heel andere discussie als een plezier(vaart)belasting.

   Verwijderen
 4. gewoon net als bij auto's belasting betalen, nu betaald ieder mee aan het onderhoud van de waterwegen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Mijn defender bj 2001 word bovenop de toch al enorme wegenbelasting aangeslagen met een extra milieubelasting. hoe zit dat bij al die oude daf en andere ouwe scheepmotoren

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Belastingheffing op schepen en dus ook scheepsmotoren is niet mogelijk als er geen centrale registratie van schepen is. Daarom is men ook zo fel tegenstander van een verplichte registratie. De angst dat de volgende stap dan belastingheffing is, is (terecht) heel groot.

   De pleziervaart draagt al bij op andere manieren, zoals BTW over havengeld, passantentarief, bruggelden, vaarvignetten, toeristenbelasting en heffingen die in de brandstofprijzen zitten.

   Verwijderen
  2. Datzelfde geldt voor campers. Ook die betaalt BTW over staangeld, tol bij tolwegen, toeristenbelasting en heffingen in de brandstofprijzen. Daarbovenop betaal je voor een camper houderschapsbelasting (wegenbelasting) en sinds enige tijd milieubelasting voor oudere dieselmotoren. In de kabinetsplannen staat nu een verhoging van de houderschapsbelasting voor campers met 100%. Het zou m.i. dan ook logisch zijn nu onderhand eens een registratie voor pleziervaartuigen in te richten en belasting te gaan heffen, waardoor de campereigenaren ontzien kunnen worden..

   Verwijderen
  3. Dank voor uw reactie. Alleen pleziervaartuigen betalen ook BTW over liggeld, havengeld, onderhoud ed.. Daarnaast moet al voor diverse doorvaarten betaald worden bijvoorbeeld met een vignet. Dus die vergelijking gaat niet op.
   Er is ooit onderzocht wat een registratie en belastingheffing van jachten zou opleveren en het bleek dat de kosten niet opwegen tegen de baten. Dus dan komen de kosten nog iedereen terecht. En aangezien een camper wanneer deze niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld in de winter geschorst kan worden zou dat het systeem nog ingewikkelder en dus duurder maken.

   Verwijderen

Schrijf uw reactie. Na controle wordt deze op de website geplaatst.

Een reactie schrijven is eenvoudig:
Hou het kort een zakelijk. Geef duidelijk uw eigen mening en ervaringen. Welke informatie kunt u aan andere lezers geven die voor hen belangrijk kan zijn? Gebruik geen slechte of kwetsende woorden, geen onjuistheden en vermeld geen persoonlijke (contact)gegevens.

Stel hier geen vragen. Als u ons iets wilt vragen klik dan hier ...

Alle reacties worden eigendom van Vaarwijzer.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.