Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2024 week 11


Boot Holland trapt het seizoen af

Afgelopen week stond het WTC Expo in Leeuwarden in het teken van de watersport tijdens Boot Holland 2024. Duizenden watersportliefhebbers kwamen naar de Friese stad om de nieuwste trends en ontwikkelingen te ontdekken. Het evenement, dat diende als de officieuze aftrap van het watersportseizoen, trok minder bezoekers dan de voorgaande editie, maar laat toch een positieve indruk achter. Het aanbod op de beurs was zeer divers met een groot aantal gerenommeerde merken zodat bezoekers zich goed konden oriënteren op hun aankoop in een gemoedelijke en gezellige beursomgeving.

Naast een grote diversiteit in het aanbod van vaartuigen en schepen was er op de beurs aandacht voor duurzaamheid en vele relevante presentaties en lezingen. Op het gebied van duurzaamheid was er speciale aandacht voor elektrisch aangedreven boten en informatiesessies over het ombouwen van brandstofmotoren naar elektrische of hybride motoren. De presentaties richtten zich onder andere op praktische informatie over pechhulp op het water tot advies over het (ver)kopen van een vaartuig of bescherming van het onderwaterschip.

Met de 33e editie van Boot Holland achter de rug start de organisatie direct weer met het organiseren van de volgende editie. Deze is gepland van 5 tot en met 9 maart 2025.


Voorlopig geen gas uit de Waddenzee

Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft voorlopig geen toestemming voor nieuwe gaswinning onder de Waddenzee vanuit Ternaard. Dat heeft hij op 5 maart laten weten. Vijlbrief baseert zich op een advies van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De toezichthouder ziet te grote risico's van bodemdaling voor de Waddenzee. De NAM wordt nu in de gelegenheid gesteld om berekeningen aan te leveren voor scenario's met lagere gaswinning.


Beeld: Northsea Farmers

Paarse krokodil bedreigt kleine zeevaart

Met enige regelmaat schrijven wij in de Vaarwijzer Nieuwsbrief over de regels waarmee u op het water te maken heeft. Soms geven wij uitleg en soms wijzen wij op (mogelijke) misstanden of soms (onbedoelde) conseqenties van de regels. Het is een feit dat de regels erg ingewikkeld zijn en dat er sprake is van een grote gelaagdheid en dat het daardoor soms lastig is alle consequenties van de regels te doorgronden. Zeker ook omdat bepaalde onderwerpen in de regels uitgaan van verschillende definities.

De basis van veel regels in Nederland ligt in internationale en Europese regels en verdragen. Dat is logisch omdat de scheepvaart een mondiale aangelegenheid is en Nederland in veel internationale organisaties zitting heeft en bij heel veel verdragen is aangesloten. Internationale regels en afspraken die vervolgens weer in lokale Nederlandse regels vertaald worden. En ook daarbij gaat het soms mis.

Afgelopen week werden wij er door enkele lezers op gewezen dat er een probleem is ontstaan voor bedrijven die met kleine schepen actief zijn langs de kust. Eerder schreven wij in deze nieuwsbrief over ongelukken met snelvarende watertaxi's en de rapporten die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) daarover schreef. Los van de aanbevelingen uit deze rapporten leiden dergelijke zware ongelukken er altijd toe dat binnen diverse overheidsinstanties nog eens goed naar vergelijkbare situaties gekeken wordt. We hebben dat bijvoorbeeld ook gezien na diverse ongelukken in de bruine vloot waarbij afbrekende masten en gieken voor zware ongevallen met soms dodelijke afloop zorgden. Zie ook het andere nieuwsbericht hierover in deze nieuwsbrief.

De ongelukken met de snelvarende watertaxi's waren kennelijk ook aanleiding om eens kritisch te kijken naar waar nog meer met kleine (snelvarende) schepen gevaren wordt. Dat blijkt op wel heel veel plaatsen te zijn en niet alleen op de binnenwateren (*), maar ook langs de kust en dus op zee. Bijvoorbeeld in de natte aannemerij, bij de aanleg van windparken, bij het bezorgen van voorraden of bemanningswisseling van voor ankerliggende schepen, bij wierkwekerijen, voor studies en onderzoeken, excursies en ook training (**). En dat daarbij een grote variatie aan kleine en soms open schepen wordt gebruikt. Schepen die dus commercieel worden gebruikt. Maar ook kleine snelle boten van actiegroepen kunnen hiertoe worden gerekend. Alles dus wat niet pleziervaart is.

Aanleiding voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de daar onder vallende inspectie ILenT om diverse eigenaren en exploitanten er vorig jaar op te wijzen dat het varen met dergelijke kleine schepen ook valt onder de diverse regels die gelden voor de zeescheepvaart. En dat, hoewel daar tot nu toe niet op werd gehandhaafd, men dat wel van plan is.

Wat in dit verband kleine schepen zijn is een grijs gebied, omdat de regels voor de scheepvaart op zee geen eenduidig begrip 'klein schip' kennen zoals de binnenvaartregels dat wel kennen. De diverse groepen van regels kennen ook verschillende grenzen en de ondergrens kan dus verschillend zijn. ILenT heeft het over schepen kleiner dan 12 meter, maar sommige regels hebben het over maximaal 24 meter, maar weer andere regels hanteren een ondergrens van 200GT. Duidelijk is wel dat veel van deze regels eigenlijk nooit rekening hebben gehouden met de tegenwoordig veel gebruikte kleine (snellere) en soms open schepen, zoals bijvoorbeeld een RIB.

De consequentie van deze aandacht van het ministerie, ILenT en in hun spoor ook andere langs de kust handhavende instanties is wel dat de gebruikers van al deze schepen nu geconfronteerd worden met regels die voor hun kleine schepen praktisch niet haalbaar zijn.

Zo stellen de regels voor bemanning in de zeevaart (***) minimale eisen aan de opleiding van de bemanning. Elk schip moet bijvoorbeeld een kapitein hebben en deze moet de juiste vaarbevoegdheid hebben. Voor kapiteins op zee ligt de ondergrens bijvoorbeeld bij schepen tot 500GT. Het klinkt natuurlijk absurd dat een RIB van 7 meter een kapitein moet hebben, die ook op flinke coasters mag varen. Welke kapitein wil deze functie aanvaarden en welke exploitant kan een concurrerend salaris bieden op de al erg krappe arbeidsmarkt voor zeevarenden? Bemanningsleden zelf moeten minimaal een STCW certificaat hebben. En kapiteins, stuurlieden, machinisten en andere bemanningsleden moeten elk jaar voldoende vaardagen maken om hun bevoegdheid te houden. Een aantal dat op de schepen waar het hier om gaat vaak niet gehaald wordt.
En om met een bemanning te moeten varen moet het schip een zogenaamd bemanningscertificaat hebben. Om een bemanningcertificaat te krijgen moet het schip een zeebrief hebben en daarvoor moet het vaartuig als zeeschip worden ingeschreven bij het Kadaster en moet het vaartuig een meetbrief hebben. Gevolg daarvan kan weer zijn dat het scheepje onder Klasse gebracht moet worden, terwijl de klassevoorschriften geen regels voor dergelijke schepen kennen. Veel bureaucratie, onnodige kosten en ook extra druk op uitgevende en certificerende instanties, die ook nu al problemen hebben met het vinden van voldoende en gekwalificeerd personeel.

Iedereen is het er over eens dat de veiligheid op het water niet te discussie mag staan, maar de vraag is wel of hier niet een veelkoppig paars monster wordt gecreeërd dat het bedrijven en organisaties straks onmogelijk maakt om met kleine schepen op de Noordzee te varen. Bijvoorbeeld ten behoeve van de noodzakelijke energietransitie, nuttig onderzoek naar waterkwaliteit of alternatieve voeding- en grondstoffen, voor excursies of voor opleiding van toekomstige bemanningen en ook pleziervaarders.

(*) De genoemde ongelukken met watertaxi's, snelvarende veerboten en de bruine vloot speelden allen op de Nederlandse binnenwateren. De Waddenzee is formeel ook een binnenwater waar dus de regels voor de binnenwateren, zoals BPR en Binnenvaartwet gelden. Deze regels gelden weer niet op zee en dus ook niet langs de Noordzeekust.
(**) Training is een commerciële activiteit. Training en opleiding, ook voor de pleziervaart, valt dus ook onder beroepsmatige activiteiten.
(***) IenW is bezig de bemanningswetgeving te moderniseren. Ook in de concepten van de nieuwe regels wordt geen rekening gehouden met de kleinere schepen waar dit artikel over gaat.


Beeld: Dokmar

Verkeersregels op zee

In het voorgaande stuk kwam al ter sprake dat op zee andere regels gelden dan op de binnenwateren. Dat geldt ook voor de vaarregels. Gaat u dit jaar voor het eerst naar zee of wilt u meer leren over de Bepalingen ter voorkoming van Aanvaringen op zee zoals de vaarregels officieel heten dan is het mooie boek Verkeersregels op zee iets voor u.

Wat dit boek bijzonder maakt is dat het heel veel illustraties heeft. Zowel foto's als computerplaatjes. Met deze illustraties worden de regels en bijvoorbeeld de lichten direct duidelijk en begrijpt u de regels ook veel beter. 

Het boek wordt gebruikt als lesboek op de zeevaartscholen, maar is ook goed te gebruiken voor zelfstudie en als naslagwerk.


Deel bruine vloot kan niet uitvaren

Een fors deel van de 236 schepen van de bruine vloot mag 1 april niet uitvaren. Deze schepen hebben niet op tijd hun extra keuring ondergaan en beschikken daarom niet over de vereiste certificaten. Bij een aantal schepen die wel zijn gekeurd, zijn aanvullende reparaties nodig om alsnog een certificaat te krijgen. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT).


Nieuwe IJsselmeerkaart verschenen

Vorige week kondigden wij de vervanger aan voor de 1810 Hydrografische kaart. Inmiddels zijn de kaarten binnen en direct uit voorraad leverbaar. De nieuwe kaartenset geeft het IJsselmeer, het Markermeer weer. Het Noordzeekanaal, de havens van Amsterdam en het IJ bij Amsterdam zijn voor de kaart behouden, maar de Randmeren worden niet meer opgenomen. Inclusief een kaartblad toegevoegd dat de aanloop van het IJsselmeer richting Kampen en het Ketelmeer weergeeft. 

De nieuwe edities voor 2024 van de Waddenkaarten 1811 en 1812 worden in april/mei verwacht.

De nieuwe kaartenset 1820 geeft geen kaarten voor de Randmeren. Zoekt u kaarten voor de Randmeren dan zijn er verschillende mogelijkheden. Zo maakt NV Verlag een kaartenatlas NL3 van het IJsselmeer en Markermeer inclusief de Randmeren (2024 editie verschijnt binnenkort). En ook de ANWB maakt een Waterkaart voor het IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren. Ook geeft Waterkaart 5 Kop van Overijssel een deel van de Noordelijke Randmeren en het Ketelmeer. Waterkaart 9 Randmeren Zuid en Vecht geeft de zuidelijke Randmeren weer.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Schrijf uw reactie. Na controle wordt deze op de website geplaatst.

Een reactie schrijven is eenvoudig:
Hou het kort een zakelijk. Geef duidelijk uw eigen mening en ervaringen. Welke informatie kunt u aan andere lezers geven die voor hen belangrijk kan zijn? Gebruik geen slechte of kwetsende woorden, geen onjuistheden en vermeld geen persoonlijke (contact)gegevens.

Stel hier geen vragen. Als u ons iets wilt vragen klik dan hier ...

Alle reacties worden eigendom van Vaarwijzer.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.