Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2021 week 49

Wordt deze e-mail niet goed getoond? Bekijk online.


Bijna 4000 reacties internetconsultatie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een samenvatting gepubliceerd van de reacties van de internetconsultatie Verzegeling Toiletwater Pleziervaart. In totaal zijn 3.989 reacties ontvangen en geanalyseerd. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.

Sinds 2009 mogen booteigenaren geen toiletwater meer lozen op het oppervlaktewater. Handhaving is lastig en daarom is in 2019 in de Tweede Kamer een motie aangenomen om de afvoerkraan van de spoeltoiletten te verzegelen. Op dit moment werkt het Ministerie van I&W de uitvoering van deze verzegeling uit, maar lijkt nog altijd voorbij te gaan aan de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de eigen voorstellen. Het Ministerie maakte het eerder al mogelijk om aan boord van pleziervaartuigen zuiveringsinstallaties te plaatsen. Deze blijken een paar jaar nadat de regels het mogelijk hebben gemaakt nog steeds niet voorhanden. De oplossingen die bestaan zijn of onbetaalbaar voor een gemiddeld plezierjacht of praktisch niet echt bruikbaar.

De samenvatting van de reacties is hier na te lezen ...

Wij schreven eerder al kritisch over het standpunt van de diverse belangenorganisaties, zoals het Watersportverbond. De reactie van het Watersportverbond ea. kwam er voornamelijk op neer dat men het te snel vond gaan, in plaats van dat men duidelijk stelling nam tegen het voorstel de buitenboordafsluiter te verzegelen. Via allerlei media riepen de belangenorganisaties watersporters op om te reageren en gebruik te maken van de door hen opgestelde standaard reactie. Als u de samenvatting leest is daar massaal gebruik van gemaakt. Mooi natuurlijk, maar tegelijk ook erg teleurstellend. Immers de overgrote meerderheid van de watersport lijkt nu achter een verzegeling te staan, mits er maar een langere invoeringstermijn komt.

Nieuw elan

Nieuw elan zou slaan op het concept regeerakkoord dat binnenkort dan toch echt moet verschijnen. Hoe het ministerie echter om gaat met de pleziervaart en het loosverbod laat zien hoe ver weg dat nieuwe elan echter nog is. Bij het mogelijk maken van zuiveren van toiletwater aan boord werd de minister gewezen op het niet bestaan van dergelijke installaties en dat die installaties die in het buitenland worden aangeboden niet aan de Nederlandse regels zouden voldoen. En daarnaast praktisch niet bruikbaar zijn aan boord van een jacht van normale afmetingen en ook nog eens niet erg duur zijn. Al die bezwaren werden aan de kant geschoven met als argument dat als de regels het mogelijk zouden maken slimme ondernemers er wel op in zouden spelen en dan de prijs ook zou dalen. Helaas enkele jaren verder mag gesteld worden dat de Nederlandse markt kennelijk niet interessant genoeg is voor die slimme ondernemers of dat de Nederlandse eisen praktisch misschien niet helemaal haalbaar zijn. Ook op de recente gehouden METS vakbeurs in de Rai was geen innovatieve, compacte en betaalbare afvalwaterzuiveringsinstallatie voor aan boord te vinden.

Iedereen is het er wel overeens dat schoon oppervlakte water in ieders belang is. Uit de internetconsultatie blijkt duidelijk dat de watersportsector vooral veel praktische bezwaren zien. Grote kans dat de overheid die straks ook aan de kant schuift. 
Wij blijven u op de hoogte houden.


Zeegaande pleziervaart vlagt om

Zoals te verwachten viel blijken veel buitenlandse eigenaren van plezierjachten die onder Nederlandse vlag varen, nu voor een ander vlagland te kiezen. "Zo'n 60% van de zeegaande plezierjachten die in 2020 onder de Nederlandse vlag voeren, is overgestapt naar de Poolse vlag." Dat stelt jachtregistratiekantoor Lorrendraaier. De omvlagging is het gevolg van een aanscherping in Nederland van het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP).

Eerder bleek dat de mogelijkheid voor buitenlanders om in Nederland hun jacht te registreren vooral werd gebruikt om in eigen land belastingen en dure registratieverplichtingen te ontlopen. Met als gevolg dat diverse landen in Zuid-Europa schepen onder Nederlandse vlag anders zijn gaan bekijken. Het bleek dat er diverse kantoren actief jachteigenaren benaderen om hun jacht in Nederland te registreren. Eigenaren uit bijvoorbeeld Spanje en Italië betaalden grif geld voor deze 'dienstverlening'.

Toen bleek dat niet ook opvallend vaak criminelen de Nederlandse vlag gebruikten om jachten te registreren en deze vervolgens in te zetten voor bijvoorbeeld drugstransporten was het tijd om in te grijpen en scherpten de minister en de Watersportbonden die het ICP uitgeven de regels aan. Of de schade aan de reputatie van het Nederlandse ICP is te herstellen zal moeten blijken, ondertussen kiezen buitenlandse jachteigenaren gewoon voor een andere vlag en blijven de kantoortjes gewoon hun diensten aanbieden.


9.000 openingsverzoeken via app

In juni van dit jaar is de Waterkaarten app aangesloten op de Blauwe Golf van Noord Holland. Op basis van de bootgegevens en de snelheid kan de app automatische bedienverzoeken sturen naar de brugwachters in Noord-Holland. En inmiddels zijn er al maar liefst 9.000 openingsverzoeken aangemaakt.

Brugwachters kunnen aan de hand van deze informatie, via een speciaal brugmanagementsysteem, het beste tijdstip kiezen om de brug te bedienen. De bedienaar houdt daarbij niet alleen rekening met het wegverkeer en de scheepvaart, maar ook met de nood- en hulpdiensten en het openbaar vervoer.


Wat is bediening op afroep?

Vraag aan Rijkswaterstaat: Wat is bediening op afroep? "Op de hoofdvaarwegen worden bruggen 24/7 bediend, maar op sommige plaatsen hoeft de brug bijvoorbeeld 's nachts niet zo vaak te worden bediend. Dan is er niet zo veel aanbod van schepen. Voor die kunstwerken hebben we een bediening op afroep." aldus Edser Bonne, Nautisch adviseur bij Rijkswaterstaat. "Bediening op afroep bestaat al heel lang. Maar het was altijd afhankelijk van het object hoe je de aanvraag als schipper moest indienen. Soms moest het via mail, bij een ander kunstwerk ging het via de telefoon. Rijkswaterstaat wil het aanvragen van bediening op afroep uniformeren. Het gaat om ongeveer 20 bruggen en sluizen, verspreid over heel Nederland. Vanaf november werken we voor al die bruggen en sluizen met een online aanmeldplatform."


Nieuwe SAR-helikopters

De Kustwacht neemt eind volgend jaar twee nieuwe SAR-helikopters in gebruik. Voor de service is een contract afgesloten met Bristow Nederland. Het bedrijf gaat de toestellen ook onderhouden en bemannen.


Basis Kwalificatie Binnenvaart in 2022

In januari 2022 zullen de nieuwe CESNI kwalificaties voor de binnenvaart gaan gelden. Dit betekent nieuwe eisen aan de opleidingen voor de bemanningen van de binnenvaart, en ook de chartervaart. De overleggen tussen het ministerie en opleiders in de binnenvaart zijn inmiddels begonnen, en langzaamaan wordt een en ander duidelijk. De tijd dringt ook, want over 7 maanden worden de nieuwe regels van kracht.
Voor degenen die in het bezit zijn van een Groot Vaarbewijs betekent het dat ze hun vaarbewijs kunnen inwisselen voor een nieuwe EU basiskwalificatie. In deze nieuwe basiskwalificatie zijn twee niveaus: Rivieren, Kanalen en Meren (RKM) en Maritieme Waterwegen (dat was ruime wateren). Daarnaast is er ook de mogelijke aantekening P: 'Deskundigheid Passagiersvaart'. Het is nog niet duidelijk bij hoeveel passagiers deze P-kwalificatie vereist wordt. Hiervoor zal een apart opleidingstraject komen.

Schippers op rondvaartboten mogen onder voorwaarden soms zonder Groot Vaarbewijs varen en volstaat dan soms een Klein Vaarbewijs en soms een speciaal vaarbewijs voor rondvaartschippers. Onder deze laatste groep bestaat de angst dat de nieuwe Europese regels hier straks een einde aan maken. D66'er Tjeerd de Jong (inderdaad die van de motie voor de verzegeling van de buitenboordafsluiter) heeft hierover vragen gesteld aan de minister.


Natuurcompensatie niet ingevuld

Ruim zes jaar na de ingebruikneming van Maasvlakte 2, en dertien jaar na de start van de aanleg, blijkt er nog steeds onenigheid te bestaan rondom de Europees verplichte natuurcompensatie van het project. Minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft recentelijk een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waaruit blijkt dat natuur- en milieu-organisaties het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben gevraagd om de natuurcompensatie in de zogenoemde Voordelta nu eindelijk te regelen. De Voordelta beslaat een strook van 92.000 hectare Noordzee direct ten zuidoosten van de Maasvlakte. Die grenst aan de kust van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kustlijn tot en met Walcheren.


Stijgende grondstofprijzen

De aluminiumprijs is verdubbeld in een jaar tijd. Maar dat niet alleen: alles is duurder geworden, van masten tot lieren en van motorblokken tot verf. Botenbouwers rekenen deze prijsverhogingen door naar de klant. Openhartig vertelt marketingmanager Jildou Huisman hoe het ervoor staat bij KM Yachtbuilders (KMY). "We bouwen aluminium boten," zegt ze over de telefoon vanuit Makkum, "dus de prijsverhoging merken we enorm."


Belgische marifoon examens afgeblazen

De examens marifonie worden in België afgenomen door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). Het BIPT laat weten dat vanwege corona alle examens voor VHF en SRC zijn afgelast. Zodra de omstandigheden het weer mogelijk maken wordt de examinering weer opgestart. Kandidaten van wie het examen is afgeblazen krijgen bericht wanneer zij zich weer kunnen aanmelden.

In Nederland worden de examens marifonie afgenomen door aangewezen instanties. De meeste van deze organisaties hebben nog steeds examendata gepland staan en op diverse locaties is op korte termijn ook nog plek. Examen doen is met een aantal extra maatregels nog mogelijk. Het CBR heeft wel de examens voor de recreatievaart (klein vaarbewijs en groot pleziervaartbewijs) tijdelijk opgeschort.


Cadeaus voor watersporters

Mooie Nederlandstalige boeken die het afgelopen jaar erg in trek waren bij onze klanten. Leuk om zelf te lezen en daarna door te geven. Of om met de feestdagen aan iemand kado te doen.

'Plastic Soup Surfer' is het bijzondere verhaal van bioloog en kunstenaar Merijn Tinga, die in actie komt om aandacht te vragen voor het wereldwijde plasticprobleem. Zijn verhaal, vol hoogte- en dieptepunten, toont aan dat iedereen verschil kan maken: dankzij Merijn is er sinds 1 juli 2021 statiegeld op kleine plastic flesjes.

'Zorgeloos varen' maakt beginnende watersporters wegwijs in de wondere wereld van het varen. Waarom hebben boten bepaalde vormen, waar zijn ze van gemaakt, wat voor onderdelen zitten er op en aan, wat kan er stuk gaan? Wat komt er allemaal bij kijken als je een boot gaat kopen of huren en als je er voor het eerst mee gaat varen? Dit boek laat zien hoe leuk varen is; soms heel gemakkelijk en soms verdraaid lastig. Met de kennis in dit boek heb je een uitstekende basis voor een leven vol vaarplezier.

De 'Zeilen veiligheidsgids' is de ultieme veiligheidsgids voor zeilers en bevat alles wat je moet weten om jezelf te redden op het water. We vertrouwen de laatste jaren steeds vaker blindelings op de moderne techniek, maar voor een veilige en leuke zeiltocht is basiskennis over veilig varen nodig. Wat doe als je gps-plotter een black-out heeft? Wat doe je als je midden op zee bent vastgelopen?

Zeilen zonder zorgen is een uitkomst voor zeilers op jachten met een kleine bemanning (een of twee personen). Het behandelt stap voor stap alle manoeuvres en handelingen aan boord van een jacht. Het boek geeft uiterst bruikbare tips en oplossingen om alles makkelijk, overzichtelijk en zonder stress te laten verlopen – zonder dat je een extra handje aan boord nodig hebt. Van zeilen hijsen, reven, in de haven manoeuvreren tot ankeren, en alles daartussenin. Met de handige tips uit dit zeer uitgebreide naslagwerk blijft het voor iedereen aan boord leuk, veilig en ontspannen! Een ideaal boek met een schat aan informatie voor zowel stellen die samen varen als solozeilers en opstappers.

'Als je graag de andere kant van de wereld wilt zien, kun je twee dingen doen. Je kunt de wereld op zijn kop zetten of zelf naar de andere kant gaan.' Zo begint het boek van Laura Dekker, zeilster in hart en nieren. Een hartverwarmend verslag van een moedige, waargebeurde expeditie die Laura door haar vechtlust en doorzettingsvermogen heeft neergezet.

In 2018 verbreekt Mark Slats het wereldrecord oceaanroeien door in zijn eentje in slechts dertig dagen van de Canarische Eilanden naar de Caraïben te roeien. Daarvoor heeft hij nog nooit geroeid. Amper een halfjaar later start hij in de Golden Globe Race, de zwaarste non-stop solozeilwedstrijd rond de wereld zonder gps en moderne apparatuur aan boord. Die voltooit hij begin 2019 na 214 dagen alleen op zee. 'Held op zee' is het ongelooflijke verhaal van een onverschrokken man voor wie geen avontuur te groot is.

Het is 2015 als Femke Lobach met haar vriend aan boord van het zeiljacht Kings' Legend stapt en begint aan hun halve wereldreis. Ze is een onervaren zeiler en tijdens hun reizen in het Caribisch gebied en over de Indische Oceaan kruipen ze een paar keer door het oog van de naald. 'Overal horizon' is meer dan alleen een spannend reisverslag: het is een persoonlijk verhaal van een vrouw die besluit uit de waan van de dag te stappen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Schrijf uw reactie. Na controle wordt deze op de website geplaatst.

Een reactie schrijven is eenvoudig:
Hou het kort een zakelijk. Geef duidelijk uw eigen mening en ervaringen. Welke informatie kunt u aan andere lezers geven die voor hen belangrijk kan zijn? Gebruik geen slechte of kwetsende woorden, geen onjuistheden en vermeld geen persoonlijke (contact)gegevens.

Stel hier geen vragen. Als u ons iets wilt vragen klik dan hier ...

Alle reacties worden eigendom van Vaarwijzer.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.