Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2021 week 46

Wordt deze e-mail niet goed getoond? Bekijk online.


Examens recreatievaart tijdelijk uitgesteld

Plotsklaps besloot het CBR deze week om de komende weken geen theorie-examens meer af te nemen voor het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs. Kandidaten die deze week op zouden komen kregen al bericht dat hun examen niet door kon gaan.

Zoals bekend heeft het kabinet de coronamaatregelen aangescherpt. Naast het gebruik van mondkapjes en schermen, zijn we nu ook weer verplicht anderhalve meter afstand te houden. Dat betekent dat er helaas minder mensen tegelijk theorie-examen bij het CBR kunnen doen. Vanwege het seizoen kiest het CBR er voor om de geplande theorie-examens recreatievaart voor de komende drie weken uit te stellen. Het gaat om circa 4.200 theorie-examens. Dat geeft in principe voldoende ruimte voor de theorie-examens voor de diverse rijbewijzen en de examens voor de beroepsdiploma's. Ook de praktijkexamens gaan door.

Kandidaten van wie het theorie-examen niet doorgaat krijgen voorrang bij het reserveren van een nieuwe datum. Kandidaten die in de knel komen omdat zij het vaarbewijs wel voor hun beroep nodig hebben of die bijvoorbeeld in het buitenland wonen en speciaal voor het examen naar Nederland zouden komen moeten contact opnemen met het CBR, zodat er naar een oplossing kan worden gezocht.


Bezwaar tegen prijs doorvaartvignet

Het doorvaartvignet, waar iedereen die in of door Amsterdam wil varen over moet beschikken, gaat geen twintig maar veertig euro kosten. Daar kwam het regioteam Noord-Holland zuid van het Watersportverbond bij toeval achter via een bericht aan de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water (MLD). Amsterdam wil het doorvaartvignet invoeren om het scheepvaartverkeer in Amsterdam te monitoren. Dat het doorvaartvignet er komt, is al langer bekend. Echter de intentie was om dit tegen kostprijs te verstrekken, welke tot nu werd geschat op twintig euro met een levensduur van drie jaar.

De geplande invoering stond aanvankelijk gepland voor medio 2019, maar logistieke problemen bij de verstrekking leidde tot meerdere malen uitstel. De invoerdatum staat nu gepland voor 2022. Nog altijd is echter niet bekend hoe het doorvaartvignet te verkrijgen zal zijn. Wij schreven daar ook al eerder over.

Wat leert bovenstaande bericht ons?

Er waren eerder al problemen bij de gewenste snelle invoering door de gemeente Amsterdam. Diverse partijen hebben de gemeente ook gewaarschuwd. Gelukkig ging het in seizoen 2021 op het laatste moment toch niet door. Nergens blijkt dat de eerdere problemen nu wel opgelost zijn. Dus dat doet het ergste vermoeden.

De gemeente zegt het scheepvaartverkeer te willen monitoren. Maar daarvoor moet je dus betalen. Vreemde gang van zaken. Als je cijfers wilt hebben over het scheepvaartverkeer zijn er modernere manieren zonder dat een vignet gekocht hoeft te worden. En waarom moet de gebruiker betalen voor de behoefte van de gemeente om diezelfde gebruiker te monitoren? 

'Tegen kostprijs', maar die valt kennelijk dubbel zo hoog uit. Dus de problemen die de gemeente heeft met de invoering mogen de schippers zelf betalen.

Overheden storten met regelmaat de meest vreemde of slechte plannen over de watersport heen. Het Watersportverbond komt op voor de belangen van de gezamenlijke watersporters en gaat dan toch rond de tafel. Ook als een plan pertinent een slecht idee is voor de sector. Vervolgens komen zij er achter dat er niet of nauwelijks geluisterd wordt, terwijl de andere partij wel kan zeggen dat met de belanghebbenden is overlegd. Het Verbond mag naar mijn mening best wat vaker met de vuist op de tafel slaan. Namens ons dus.


Groei Amsterdam in de 17e eeuw

Gelukkig is er ook iets moois in onze hoofdstad tot stand gekomen. Het Stadsarchief Amsterdam heeft een animatie laten maken over de ontwikkeling van Amsterdam in de Gouden Eeuw. De animatie toont hoe de Amsterdamse grachtengordel tussen 1600 en 1700 ontstond. Het water was van groot belang voor het transport in de stad, en heeft een heel opvallende plaats in deze video van de ontwikkeling van Amsterdam in de 17e eeuw. In de video zie je heel mooi de ontwikkeling van het bijzondere maritieme erfgoed van Amsterdam.


Controleer uw AIS

Agentschap Telecom constateert dat de AIS-gegevens die binnenvaartschepen uitzenden kwalitatief steeds beter worden. Toch gaat er onbedoeld nog wel eens iets mis. Het uitzenden van onjuiste gegevens is niet toegestaan en kan u een bekeuring kosten. Controleer daarom met enige regelmaat of u nog de juiste gegevens uitzendt. Het is belangrijk dat communicatieapparatuur op het water goed ingesteld staat, zodat de juiste gegevens over een schip worden uitgezonden. In een animatie legt het Agentschap Telecom nog eens uit hoe u dat moet doen en waarom het belangrijk is dit te doen.

Bepaalde gegevens zijn bij installatie vastgelegd. Positie, koers, snelheid, richting en tijd worden automatisch door de AIS zelf gegenereerd. Bepaalde instelbare gegevens moet u aanpassen zodra de situatie verandert.

De gegevens uit onderstaande tabel zijn verplicht: 

AIS-gegevens Toelichting Actie
MMSI-nummer Ingesteld bij installatie Af en toe controleren
Scheepsnaam Zonder aanvullingen (ms, mts). Ingesteld bij installatie Af en toe controleren
Scheeps- of samensteltype Veelal ingesteld bij installatie Wijzigen zodra dit verandert
ENI nummer (of IMO-nr) "Europanummer" Veelal ingesteld bij installatie Af en toe controleren
Lengte schip/samenstel Op 1 decimeter nauwkeurig Wijzigen zodra dit verandert
Breedte schip/samenstel Op 1 decimeter nauwkeurig Wijzigen zodra dit verandert
Positie Gaat automatisch, op basis van GPS Alert zijn op juiste werking
Snelheid (over de grond) Gaat automatisch, op basis van GPS Alert zijn op juiste werking
Koers (over de grond) Gaat automatisch, op basis van GPS Alert zijn op juiste werking
Tijd (voor positie) Gaat automatisch, op basis van GPS Niet controleerbaar
Vaarstatus Instelbaar Wijzigen zodra deze verandert
Referentiepunt GPS antenne Instelbaar, tot op meter nauwkeurig Wijzigen zodra deze verandert

Ketelbrug straks lastig bereikbaar

De Ketelbrug is volgens een tekening van Rijkswaterstaat twee jaar lang nauwelijks bereikbaar voor het scheepvaartverkeer. BLN-Schuttevaer, de belangenorganisatie van binnenvaartschippers, verwacht dat het niet zo'n vaart loopt. Windplan Blauw bouwt 24 windmolens in het IJsselmeer. Daarvoor is een groot deel van dat IJsselmeer vanaf begin 2022 gedurende twee jaar verboden gebied voor scheepvaartverkeer.

Onze inschatting is dat het kaartje een globale schets is en dat er later bekend gemaakt zal worden wat het werkelijke werkgebied wordt en waar dus tijdens de werkzaamheden niet gevaren kan en mag worden. Dergelijke besluiten worden dan opnieuw bekendgemaakt in onder andere de Staatscourant en ook zullen er tonnen gelegd worden waarvan de locaties dan weer in onder andere de Berichten aan Zeevarenden bekend worden gemaakt.


Samenwerking NOVA College en Zeekadetkorps

Maandag 8 november hebben het Nova College Scheepvaart (NCS) en Zeekadetkorps Nederland (ZKK NL) hun voorgenomen samenwerking met een overeenkomst bekrachtigd. Tijdens een bijeenkomst bij het Nova College Scheepvaart in IJmuiden, tekenden de directie van het NCS en het Bestuur van ZKK NL een driejarige samenwerkingsovereenkomst. De eerste uitwerking van deze samenwerking vindt al plaats op zaterdag 29 januari 2022 als circa 150 zeekadetten voor een Inspiratiedag het NCS bezoeken.


Onderzoek scheepswrak op de Vliehors

Monumentenzorg doet op Vlieland onderzoek naar het scheepswrak dat eerder dit jaar op de Vliehors is ontdekt door natuurfotograaf/kunstenaar Hein van Houten. Hij zag de spanten en een stuk van de romp van een schip dat mogelijk eeuwen oud is. Hoe oud precies, dat is de vraag.

"We kijken wat er in augustus is gevonden, het gaat om delen van een schip. Nu gaan we onderzoeken of het om een heel schip gaat of een deel. En we willen alvast wat inzicht krijgen in hoe oud het is", legt Josje van Leeuwen uit.


Inspecteer uw schip

Staat uw schip inmiddels al op de kant? Dan is dat een mooie kans om uw schip eens door de ogen van een deskundige te bekijken. En dat kan door een erkende scheepsexpert, maar u kunt het op zich ook best zelf. U kent uw schip immers als de beste. Met het praktische boek 'Be your own boat surveyor' leert u om met die blik van de professional te kijken. 

Een boot is een kostbaar bezit en technisch gecompliceerd. Het is belangrijk om zelf de conditie van uw schip of een potentiƫle aankoop te kunnen beoordelen. Dit boek leert u het inzicht en de elementaire kennis om zelf een pleziervaartuig te kunnen beoordelen. Inzicht in de constructie, kennis over de verschillende constructiemethodes en kennis over de aan boord gebruikte technieken. Dit alles aan de hand van de technieken die professionele jachtexperts ook gebruiken.

Per hoofdstuk worden alle onderdelen van een jacht uitvoerig behandeld. Met honderden gedetailleerde foto's en diagrammen, handige checklists en bruikbare adviezen uit de praktijk. Zowel voor het onderhouden van het eigen schip als voor de aanschaf van een nieuw schip is dit boek uw adviseur.

Wilt u nog meer kennis opdoen dan is het boek Surveying yachts and small craft beslist een mooie aanvulling.

Waarschijnlijk het enige boek dat een compleet overzicht biedt van het vak van surveyor van kleine jachten en vaartuigen. Zeer praktisch van opzet en vol met gedetailleerde foto's en voorbeelden. Stap-voor-stap instructies en nuttige checklists. Het absolute handboek voor de surveyor, expert en taxateur en zij die daarvoor leren. Dankzij de vele voorbeelden en adviezen ook van onschatbare waarde voor eigenaren en kopers van jachten en kleinere vaartuigen.


Zoektocht naar slavenschip

Voor de kust van Suriname zijn archeologen bezig met een zoektocht naar het wrak van De Leusden. Een slavenschip dat in 1738 verging met 664 mensen aan boord. De ondergang van De Leusden is de grootste scheepsramp in de Nederlandse geschiedenis. Het schip was destijds onderweg voor de kamer van Stad en Lande, de Groninger afdeling van de West-Indische Compagnie.
Volgens de gegevens verloren 664 mensen hun leven toen het schip De Leusden op 1 januari 1738 verging voor de kust van Suriname. Het is de grootste scheepsramp in de Nederlandse geschiedenis, maar het verhaal is vrijwel onbekend.


Mulder Motoren dealer van Smartgyro

Smartgyro is een Italiaanse specialist in stabilisatiesystemen voor jachten en onderdeel van motorbouwer Yanmar. Smartgyro heeft Mulder Motoren aangesteld als dealer en vertegenwoordiger voor de Nederlandse markt.


Op is op?

Van verschillende kanten bereiken ons steeds meer signalen dat er overal een tekort aan dreigt. Tekort aan personeel, tekort aan (reserve) onderdelen, tekort aan grondstoffen en dat als gevolg daarvan de prijzen gaan stijgen. Zo maakte onlangs de Oslo Boatshow bekend dat zij de eerstvolgende editie niet door laat gaan omdat men bang is dat producten en materialen er niet op tijd kunnen zijn. In de VS stelt de NMMA zelfs vijf boatshows om deze reden uit.
Dus na Covid is de wereldwijd groeiende economie en vraag naar grondstoffen kennelijk een reden waarom iets niet door kan gaan.

Stijgende grondstofprijzen betekent ook stijgende prijzen voor producten die daarvan gemaakt zijn. Stijgende metaalprijzen leidt tot duurdere producten van RVS, etc..
Al langer merken wij dat in de Vaarwinkel ook. Sommige producten hebben een langere levertijd en de eerste uitgevers van kaarten zonden ons al de nieuwe en soms flink hogere prijzen voor 2022. Andere uitgevers geven aan dat sommige nieuwe boeken of nieuwe edities vertraagd zijn omdat de kosten voor papier flink stijgen en men daardoor soms langer moet zoeken naar een betaalbare drukker of moet accepteren dat de levertijden bij de drukkers langer zijn.

Enkele algemene adviezen hoe met deze situatie om te gaan:

  • Vraag verschillende offertes aan als u werk aan uw schip wilt laten doen en vraag nadrukkelijk of alle benodigde materialen op tijd beschikbaar zijn.
  • Heeft u voor het voorjaar straks bepaalde onderdelen of materialen nodig. OriĆ«nteer u nu vast op beschikbaarheid en prijzen en als u zeker weet wat u straks nodig heeft koop of bestel deze dan nu al.
  • Bestel op tijd en wacht dus niet tot het laatste moment voor vertrek.
  • Nieuwe edities zijn mogelijk duurder dan de vorige editie. Soms zijn de wijzigingen niet al te groot of verscheen een nieuwe editie enkel omdat de oude bij de uitgever op is. Soms is de 'oude' editie nog wel ergens in een winkel of online te vinden voor de oorspronkelijke prijs. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Schrijf uw reactie. Na controle wordt deze op de website geplaatst.

Een reactie schrijven is eenvoudig:
Hou het kort een zakelijk. Geef duidelijk uw eigen mening en ervaringen. Welke informatie kunt u aan andere lezers geven die voor hen belangrijk kan zijn? Gebruik geen slechte of kwetsende woorden, geen onjuistheden en vermeld geen persoonlijke (contact)gegevens.

Stel hier geen vragen. Als u ons iets wilt vragen klik dan hier ...

Alle reacties worden eigendom van Vaarwijzer.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.