Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2023 week 43


Fotocredits: Sören Zopf

Veel schade door storm Babet

Afgelopen vrijdagnacht zorgde storm Babet voor veel schade en meerdere doden in Ierland en Schotland. De storm richtte ook in het noorden van Duitsland en het zuiden van Denemarken flink wat schade aan. De wind zorgde voor een ongewoon zware stormvloed aan de noordkust en deze bracht tientallen boten tot zinken bij de Kiel-Schilksee. Volgens de havenmeester van de Olympiahafen Schilksee is ongeveer 25% van de boten daar gezonken. Een dag lang waren er windstoten tussen de 45 en 60 knopen met volgens Windfinder een enkele uitschieter naar 70 knopen. Bij Flensburg stond het water 2,3 meter hoger dan normaal en bij Kiel 1,9 meter. Dat laatste is de afgelopen 35 jaar niet meer gebeurd. Talrijke foto's die op internet rond gaan laten beelden zien van het grote drama wat zich hier voor booteigenaren heeft afgespeeld. De storm en de overstromingen waren wel van tevoren aangekondigd.

In Nederland heeft de storm niet veel schade aangericht. Wel hadden wij te maken met extreem lage waterstanden op onder andere de Waddenzee en langs de Noordzeekust. Terwijl de Oostkant van Noord-Holland en dus de westelijke kant van het IJssel- en Markermeer te maken hadden met hoge waterstanden. Allemaal door de niet vaak voorkomende windrichting uit het Oosten.

Foto: Sören Zopf


Speciaal vaarbewijs voor pontschippers

Het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf Amsterdam (GVB) pleit voor een 'maatwerk vaarbewijs' voor pontschippers. Nu moeten schippers op een veerpont nog aan dezelfde kwalificaties voldoen als elke binnenvaartschipper. 'Wij varen in een rechte lijn van nooit langer dan 300 meter – niet met zand, maar met mensen – dwars het water over. Het lijkt niet op elkaar', zegt Menno Schoonderbeek, vervoermanager bij GVB Veren.

'Het personeelstekort heeft ervoor gezorgd dat dit een zaak is geworden van levensbelang voor het GVB', legt Schoonderbeek uit. De gemeente Amsterdam wil dat het GVB, ondanks de komst van een kabelbaan en mogelijk bruggen, de komende jaren 60 tot 70% meer passagiers gaat vervoeren. De huidige vloot van 20 schepen groeit de komende jaren naar circa 30 schepen. Die moeten worden bemand en het personeelsbestand moet groeien van 120 schippers naar zo'n 160 tot 170 schippers, stelt Schoonderbeek.


Beeld: ILenT

Vaartijdenboek verplicht voor pleziervaart

Onlangs is het Rijnvaart Politiereglement (RPR) op een paar punten gewijzigd. Omdat de Rijn door diverse landen loopt is tussen deze landen én België afgesproken dat over vrijwel het gehele bevaarbare gedeelte van de Rijn min of meer dezelfde regels gelden. Regels die dus internationaal in de CCR Rijnvaartcommissie worden afgesproken en vervolgens door de diverse landen in lokale regels worden vertaald. En daarbij gaat er wel eens iets fout.
In het verleden heb ik al eens een fout in de Nederlandse versie van het RPR gevonden en nu lijkt het er op dat er onbedoeld weer een fout in de huidige en dus op dit moment geldende tekst is geslopen.

In artikel 1.10 van het RPR wordt bepaald dat diverse scheepspapieren en andere documenten verplicht aan boord moeten zijn. De lijst met papieren en documenten waar het om gaat staat in Bijlage 13 van het RPR. Hieruit volgt onder andere dat een actueel exemplaar van de tekst van het RPR aan boord moet zijn. Artikel 13 is een lange lijst en gaat voornamelijk over papieren en documenten voor de beroepsvaart. Daarom is er in het RPR ook artikel 1.10a waarin enkele uitzonderingen worden genoemd. Uitzonderingen voor bepaalde vaartuigen om bepaalde scheepsbescheiden en andere documenten aan boord te hebben. Artikel 1.10a lid 3 is bij de laatste wijziging aangepast met als consequentie dat het zogenaamde vaartijdenboek nu ook verplicht is voor pleziervaartuigen die op de Rijn varen, tenzij het pleziervaartuig geen bemanning aan boord heeft.

Een vaartijdenboek is een soort logboek waarin wordt bijgehouden wie er tijdens een specifieke reis aan boord is, wanneer die reis werd ondernomen en wanneer er gerust werd. Instanties kunnen bij een controle van het vaartijdenboek zien of er met voldoende en juist opgeleide bemanningsleden wordt gevaren en of de verplichte rusttijden in acht worden genomen. Elk bemanninglid heeft ook een persoonlijk dienstboekje en de daarin genoteerde reizen kunnen door instanties worden vergeleken met de vaartijdenboeken om zo te zien of iemand wel de juiste vaartijd heeft om bijvoorbeeld het Groot Vaarbewijs aan te kunnen vragen.

De nieuwe tekst van artikel 1.10a lid 3 luidt op dit moment: "De verplichting een vaartijdenboek aan boord te hebben zoals bedoeld in bijlage 13, lid 2.2 van dit reglement, geldt niet voor sleep- en duwboten die uitsluitend in havens verkeren, noch voor duwbakken, overheidsvaartuigen en pleziervaartuigen zonder bemanning." Waaruit volgt dat de verplichting dus wel geldt voor pleziervaartuigen met bemanning.

Gelukkig geeft Bijlage 13 lid 2.2 een aanwijzing wat de wetgever eigenlijk bedoelt. Hierin wordt gewezen op diverse andere regels die alleen voor de beroepsvaart gelden. Regels waarvan de pleziervaart expliciet is uitgezonderd. U mag er dus nog steeds vanuit gaan dat op de Rijn voor de pleziervaart geen vaartijdenboek verplicht is. En wie de Duitse tekst van het RPR, zoals vastgesteld door de Rijnvaartcommissie er op naslaat zal zien dat daar staat in artikel 1.10a lid 3: "Von der Pflicht, ein Bordbuch nach Anlage 13 Nummer 2.2 dieser Verordnung mitzuführen, sind Schlepp- und Schubboote, die nur in Häfen verkehren, sowie unbemannte Schubleichter, Behördenfahrzeuge und Sportfahrzeuge ausgenommen".

Als u ooit het Klein Vaarbewijs heeft gehaald, heeft u wellicht geleerd dat vaarregels eigenlijk geen onderscheid maken tussen beroepsvaart en pleziervaart. Om te bepalen wie wel of niet voorrang heeft, of beter gezegd wie niet of wel voorrang moet verlenen, wordt onder andere gekeken welk schip het kleine schip is. De definitie van 'klein schip' (< 20 meter) wordt daarom ook in de vaarregels vastgelegd.

Het is daarom des te opvallender dat de Rijnvaartcommissie en in diens spoor de Nederlandse wetgever bij de laatste wijziging ineens het begrip 'pleziervaartuig' in het RPR introduceert, maar nalaat dit begrip nader te definiëren.Spionageschip vaart langs Nederland

Dat overheidsvaartuigen en in het bijzonder marineschepen vaak zijn uitgezonderd van bepaalde verplichtingen zien we vaker. Uitzonderingen die wellicht begrijpelijk zijn, maar beslist niet altijd bijdragen aan een gezamenlijk gevoel van veiligheid en een veilige vaart. Zo zijn marineschepen uitgezonderd van de verplichting om een AIS signaal uit te zenden. Een verplichting waar maar wat graag gebruik van wordt gemaakt.

Een nieuw Russisch onderzoeksschip, dat vermoedelijk wordt ingezet voor spionage, voer afgelopen woensdag langs de Nederlandse kust. Kort na het betreden van de Noordzee schakelde de Yevgeny Gorigledzhan zijn AIS-zender uit, waardoor het schip van de kaart verdween.


Beeld: ZKK NL

Maritime Talent Days

Om rederijen, scheepswerven en andere maritieme bedrijven in contact te brengen met nieuwe aanwas, organiseert STC Group vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober voor het eerst de Maritime Talent Days. Zo'n 500 studenten van het MBO College Maritieme Techniek en HBO Maritiem Officier zijn op vrijdag aanwezig bij een groot netwerkevenement, om kennis te maken met mogelijke stagebedrijven of toekomstige werkgevers.

Het tweedaagse evenement wordt op zaterdag afgesloten met de maritieme inspiratiedag. Zeekadetkorpsen en Waterscoutgroepen vanuit het hele land krijgen op die dag van docenten en studenten van STC workshops, demonstraties op simulatoren en aan de kade. 'Ook kunnen de ruim 300 aanwezige kinderen op die dag schepen van binnen bezichtigen, zoals onze eigen opleidingsschepen, een sleepboot of een loodstender', aldus Den Hertog.


Windenergie op zee fors duurder

De kosten van de productie en gebruik van windmolenparken pakken veel hoger uit dan verwacht, meldt demissionair klimaat- en energieminister Rob Jetten aan de Tweede Kamer. Aanvankelijk werd gedacht dat het om 2 miljard euro per jaar zou gaan, maar die kosten zijn opgelopen tot 3,6 miljard per jaar. De belangrijkste oorzaak dat de kosten hoger uitvallen, zijn de hogere rentes op de kapitaalmarkt. Die maken het voor netbeheerder TenneT fors duurder om te investeren. De verwachting is dat de rentelasten "structureel hoger blijven", aldus Jetten.


Zeilen Scheurkalender

Zeilen Scheurkalender

Het is soms lastig om een leuk kado te vinden voor zeilers. Daarom dat twee jonge ondernemers, Annick en Mente, het initiatief hebben genomen tot het maken van de Zeilen Scheurkalender.  Een kalender die u elke dag weer zal verrassen met een praktische tip, iets leerzaams, een leuke anekdote, een waargebeurde blunder, een uitdagende puzzel of een tip van een wereldzeiler. Kortom een ideaal kado voor elke zeiler.

De kalender is leuk om tijdens de nog komende feestdagen kado te geven en leuk om te krijgen. Omdat de kalender alleen de datum noemt is deze niet alleen in 2024 te gebruiken, maar eventueel ook een jaar later nog.
Net verschenen en uit voorraad leverbaar.


Stormer Marine verkoopt recreatietak

Botenbouwer Stormer Marine in Hoorn gaat zich helemaal toeleggen op beroepsschepen en heeft daarom de recreatietak verkocht aan Holland Sport Boat Centre in Amsterdam. Dat bedrijf zet de productie en verkoop van de Stormer sloepen en tenders voor de particuliere markt voort.


Beeld: Zeilen, Joris Westerveld en Vincent Bakker

Naar de rand van Nederland

In het blad Zeilen stond een lezenswaardig artikel over het varen op de Eems en Dollard. Een deel van het artikel staat ook op de website van Zeilen. Een onbekend stukje Nederland en grenzend aan het grotere vaargebied van de Nederlandse en Duitse Wadden. En omdat het gebied ook langs verschillende (binnen) routes te bereiken is zeker de moeite waard om eens te verkennen. En beslist niet alleen voor zeilers.

Webinar naar de Waddenzee

Spreekt de Eems en Dollard u aan? Het blad Zeilen organiseert in de winter altijd diverse webinars. Voor 6 december as. staat er een webinar gepland over het varen op de Waddenzee. Boeiende kost voor iedereen die volgend jaar de horizon wil verleggen en op het getijdenwater van de mooie Waddenzee wil gaan varen.

Op de website van de Vaarwinkel vindt u ook alle boeken en kaarten voor het varen op de Waddenzee. Van praktische leerboeken, vaarwijzers, vaarregels tot de verschillende actuele vaarkaarten, -gidsen en stroomkaarten.Volop Nederlandse nominaties

Dat de Nederlandse jachtbouw en toeleverende bedrijven toonaangevend zijn mag blijken uit het grote aantal nominaties van jachten van Nederlandse bodem voor diverse prestigieuze prijzen. Drie Nederlandse motorboten zijn genomineerd voor de European Powerboat of the Year 2024 verkiezing. Het zijn de Steeler 50 TA en de Vanton QS 45 CC (foto), beide in de categorie 'Displacement/Longrange cruiser'; en de Edorado 8S in de klasse 'Electric'.
Al eerder werd bekend dat er ook vier Nederlandse zeiljachten genomineerd zijn. Te weten: de Bestevaer 36 (KM Yachtbuilders), Contest 50 CS (Contest Yachts), Pointer 30 (Jachtwerf Heeg) en Saffier Se 24 Lite (Saffier Yachts). Ook dingen drie Nederlandse bedrijven mee voor de Boat Builder Awards 2023: Impacd Boats, Saffier Yachts en Whisper Power.


Examen Klein Vaarbewijs duurder

Het CBR heeft eerder al bekend gemaakt dat de tarieven voor de examens volgend jaar zullen stijgen. Inmiddels heeft het CBR de nieuwe tarieven bekendgemaakt. Zo stijgt het examen Klein Vaarbewijs 1 van € 46,60 naar € 50,55 in 2024. Een stijging van 8,5%. 

In het overzicht van het CBR ontbreken de andere tarieven, maar u mag er vanuit gaan dat deze ook met 8,5% omhoog gaan.


Prijsverhoging Imray kaarten

Vorige week kregen wij bericht dat Imray met ingang van 1 november de prijzen van de meeste kaarten verhoogd. Het gaat om alle kaarten in de A, B, C, D, E, G, M en Y reeks van kaarten. Heeft u dit jaar nog kaarten van Imray nodig dan doet u er verstandig aan deze nog in oktober te bestellen. Vanaf 1 november gelden de nieuwe prijzen. Welke dat zijn ziet u op de Vaarwinkel website

In de winter zijn vooral de G(riekenland en M(iddellandse zee kaarten erg veel gevraagd.


Koers Oostzee verschenen

Het nieuwe boek Koers Oostzee dat wij vorige week al aankondigde is verschenen en nu direct uit voorraad leverbaar. In dit mooie boek schrijft Clemens Kok over de vijf seizoenen die hij doorbracht in de Oostzee en Duitse Wadden. Een inspirerend boek voor een ieder die graag naar de Oostzee gaat.

Maar lieft 264 pagina's vol gedetailleerde aanwijzingen, nautische tips, culturele ontdekkingen en persoonlijke verhalen. Clemens Kok deelt zijn zeilavonturen en praktische inzichten, waardoor lezers zich kunnen laten inspireren om zijn kielzog te volgen. Inclusief aanvullende vaartips voor het bevaren van de Duitse Wadden, het Noord-Oostzeekanaal (Kielerkanaal) en het Götakanaal.


Ionian vernieuwd

'De Ionian' is dé vaargids voor een ieder die de Ionische kant van Griekenland als vaargebied kiest. Van Corfu naar Lefkas en alles wat er tussen in ligt wordt in detail besproken. Havens, talloze ankerplaatsen, toerisme, voorzieningen, formaliteiten, alles komt aan bod. Zojuist is de nieuwe en weer geheel bijgewerkte 11e druk van deze pilot verschenen. Nu uit voorraad leverbaarGeen opmerkingen:

Een reactie posten

Schrijf uw reactie. Na controle wordt deze op de website geplaatst.

Een reactie schrijven is eenvoudig:
Hou het kort een zakelijk. Geef duidelijk uw eigen mening en ervaringen. Welke informatie kunt u aan andere lezers geven die voor hen belangrijk kan zijn? Gebruik geen slechte of kwetsende woorden, geen onjuistheden en vermeld geen persoonlijke (contact)gegevens.

Stel hier geen vragen. Als u ons iets wilt vragen klik dan hier ...

Alle reacties worden eigendom van Vaarwijzer.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.