Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2023 week 4


Wordt deze e-mail niet goed getoond? Bekijk online.


Varen op getijdenwater

Varen op getijdenwater is mooi en tegelijk een uitdaging. Naast de wind is er de wisselende stroom om rekening mee te houden. Onder andere langs de Nederlandse en Belgische kust, de Waddenzee en op de zeegaten en riviermondingen moet u tot soms ver in land rekening houden met de invloed van de getijden.

Wat en hoe leert u onder andere in de leerstof voor het Klein Vaarbewijs 2 en bijvoorbeeld het diploma Praktische Navigatie (opvolger van Theoretische Kustnavigatie). Voor het Klein Vaarbewijs 2 leert u de eenvoudige basis. Voor Praktische Navigatie moet u meer weten en in de praktijk kunnen gebruiken. 

Leerboeken waarin u leert te navigeren op getijdenwateren zijn de leerboeken met daarin de leerstof voor het Klein Vaarbewijs 2, boeken met de leerstof voor Praktische Navigatie. Ook de Leidraad voor Kajuitjachtzeilers behandelt het varen op stromend water. Het Handboek varen op de Waddenzee is daarnaast beslist een aanrader. Het boek richt zich op het varen op de Waddenzee, maar de kennis uit dit praktische boek is natuurlijk bruikbaar op alle Nederlandse, Duitse en Belgische getijdenwateren.

Informatie over de dagelijkse getijden vindt u in de almanakken, zoals de Reeds Nautical Almanac of de Cruising Almanac. Voor Nederland is echter de HP 33 een meer gedetailleerde bron. Elk jaar verschijnt deze in een nieuwe editie. De editie 2023 is leverbaar. Als alternatief voor de HP33, die u elk jaar moet aanschaffen, is het ook mogelijk om te werken met een stroomschuifkaart voor uw vaargebied aangevuld met een actuele getijdentabel met de tijden van hoog- en laagwater. Deze informatie is gratis op het internet te vinden, hangt vaak op het bord van de havenmeester in de getijdenhavens en staat ook in de Getijtafels van de SDU.

Herkent u de kromme die hierboven staat? Van welke Nederlandse havenplaats is deze? En weet u waarom deze getijdekromme zo'n vreemde top heeft?


Boot Dusseldorf

BOOT Düsseldorf is dit jaar terug van weggeweest. Verdeeld over 16 hallen kregen bijna 2.000 exposanten een podium voor hun nieuwe producten, ontwikkelingen en innovaties. Zeilen maakte een sfeerimpressie.


Meer brug- en sluiswachters

Van buiten ingehuurde brug- en sluiswachters moeten de komende jaren in drukke periodes zorgen voor een veilige doorstroming van de scheepvaart in en rondom Amsterdam. Vaarwegbeheerders Waternet en waterschap Amstel Gooi en Vecht zijn een aanbesteding begonnen om jaarlijks zo'n 45.000 manuren aan extra capaciteit in te huren.


Een nieuwe tijd; Zeeland na de ramp

Het is zeventig jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. Over de ramp zelf zijn vele verhalen verteld, in het boek 'Een nieuwe tijd' dat vorige week verscheen, beschrijft auteur Corine Nijenhuis hoe het Zeeland daarna verging. Niet alleen het Deltaplan had ingrijpende gevolgen, de overheid greep het moment ook aan om op allerlei terreinen het moderne leven in te voeren.

Met haar Zeeuwse klipper bevaart Nijenhuis de afgedamde zeearmen van de Zuidwestelijke Delta en stuit ze op bijzondere verhalen van scheepsslopers en sluiswachters, sjouwers en schippers, boerenknechten en kerkgangers. Over hoe de overlevenden van Capelle nooit mochten terugkeren naar hun vertrouwde dorp. Over scheepswerf Moed en Trouw, die de watersnoodramp doorstond, maar krap twintig jaar later alsnog werd onteigend toen de nieuwe Deltadijk het bedrijf doormidden sneed. Over de mosselvisser die zijn stilzwijgen over zijn reddingsacties tijdens de ramp decennia later eindelijk doorbrak.


Antwerp Nautical Event

Het Antwerp Nautical Event is een gratis alternatief voor de grote vakbeurzen. 'Door een totaalbeleving aan te bieden voor een doelgericht publiek creëren we een uniek concept voor binnenvaart en yachting. Ervaren expediteurs en leuke randactiviteiten maken het event een leuke uitstap voor jong en oud', zegt de organisatie. U vindt er demonstraties, rondvaarten, mogelijkheden tot bezoek aan diverse schepen en jachten, gratis advies en lezingen voor zowel de pleziervaarder als de binnenvaarder.

Het evenement vindt plaats in de Antwerpse Stadshaven op de kade van het Asiadok op 3 tot en met 5 maart. De beurs pleziervaart is geopend op vrijdag 3 maart van 12 tot 17.00u. en op zaterdag 4 en zondag 5 maart van 10 tot 17.00u. De beurs professionele vaart is geopend voor bezoekers op zaterdag 4 en zondag 5 maart van 12 tot 19.00u. Voor bepaalde activiteiten is vooraf inschrijven op de website nodig.


Belgische Noordzee bezaaid met wrakken

De bodem van het Belgische deel van de Noordzee ligt bezaaid met wrakken van schepen, oorlogsvliegtuigen en andere objecten, soms wel eeuwen oud. Dat blijkt uit een analyse van de Vlaamse Hydrografie, die de bodem in kaart heeft gebracht. De overheidsinstelling heeft van zo'n 300 wrakken de locatie, exacte diepte en het type wrak verzameld. Hiervoor is gebruik gemaakt van speciale meetapparatuur. De wrakken variëren van vrachtschip tot vissersboot en van duikboot tot bommenwerper. Hoewel deze wrakken interessant kunnen zijn voor wrakvissers en duikers, kunnen ze voor de scheepvaart juist hinder opleveren.


Hydrografische kaart 1809 mogelijk terug

Er bestaat een kleine kans dat de Nederlandse kaartenset 1809 van de Nieuwe Waterweg, Rotterdamse havens, Oude Maas en de vaarweg naar de havens van Moerdijk mogelijk weer verschijnt. Enkele jaren geleden besloot de Nederlandse Dienst der Hydrografie om de 1800 serie kaarten aan te passen en kwam de 1809 te vervallen. In plaats daarvan zijn er kaarten van commerciële aanbieders, zoals NV Verlag en uiteraard de officiële zeekaarten. De kaarten van NV Verlag bieden iets minder detail en de offciële zeekaarten zijn bij elkaar fors duurder als u hetzelfde gebied nodig heeft.

De officiële zeekaarten worden gemaakt in samenwerking met de British Admiralty en in Nederland worden deze kaarten niet meer zelf gedrukt. Vorig jaar maakte de Britisch Admiralty echter bekend dat zij op termijn helemaal wil stoppen met de productie van papieren zeekaarten. In Engeland is men van mening dat digitale kaarten de papieren geheel zullen vervangen. Waarbij zij voorbij gaat aan kleine schepen en diverse andere soorten van gebruikers zoals wetenschappers, natte aannemers, opleiders etc..

De Nederlandse Dienst der Hydrografie is dan ook niet van plan te stoppen met papieren zeekaarten. Om die reden is men nu bezig om de productie van de Nederlandse papieren zeekaarten weer terug te halen. Daardoor bestaat er een kleine kans dat men ook de productie van de 1809 weer ter hand neemt. De losse kaarten van het gebied worden minder gebruikt en dan is het relatief voordeliger om de 1809 te maken die een bredere doelgroep heeft.

Op de site van de Vaarwinkel kunt u uw mailadres achterlaten. U krijgt dan automatisch bericht als de 1809 weer leverbaar wordt.


Digitale kaarten versus papier

Wat betekent het voornemen van de British Admiralty nu eigenlijk precies. Overheden hebben internationaal met elkaar afgesproken dat zij zeekaarten maken van hun eigen wateren. De British Admiralty doet dat voor alle wateren van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest. Dat besloeg ooit een groot deel van de wereld en omdat de belangen verder gingen dan de eigen wateren maakte men ook kaarten voor grotere gebieden. Later ging men dat doen in samenwerking of in opdracht van landen voor wie het te duur of te ingewikkeld was het zelf te doen. Ook maakt de British Admiralty veel internationale zeekaarten die gemaakt worden met de gegevens die landen aanleveren. Zo ook dus voor de Nederlandse wateren in samenwerking met de Nederlandse Dienst der Hydrografie.

Vanaf het begin is de British Admiralty al een voorloper geweest bij het ontwikkelen van digitale zeekaarten. En ook de huidige digitale zeekaarten zijn ingedeeld volgens de indeling die ook voor papieren kaarten bestaat. Alle data zit echter in databases en is los van een bepaalde indeling te gebruiken. Feitelijk is een zeekaart een selectie uit de database waarbij een algoritme en een kartograaf bepalen wat op welke schaal in deze selectie thuishoort. Neem als voorbeeld een rij windmolens in een windpark. 'Uitgezoomd' hoeven niet alle molens getoond te worden. Is het voldoende om een grens aan te geven met een symbool voor windmolenpark. Zoomt u in of heeft u een papieren kaart met meer details dan wilt u bijvoorbeeld weten hoeveel torens er staan. In de ANWB Waterkaarten zie je dan bijvoorbeeld een symbool voor een windmolen met de tekst 5x. Nog weer verder ingezoomd wil je echter elke individuele molen zien staan. Relevant als u bijvoorbeeld schipper bent van een werkschip dat een onderhoudsploeg bij molen 25 moet afzetten. Het zijn slimme algoritmes en uiteindelijk een mens, de kartograaf die bepaalt wat op welke schaal getoond wordt om een rustige en goed leesbare kaart te krijgen.

Een zeekaart is daarmee een subset van gegevens die uiteindelijk afgedrukt kunnen worden of als digitale kaart verspreid kunnen worden. Het bijhouden van al die setjes van data en de handmatige handelingen die een kartograaf daarvoor moet verrichten is eigenlijk inefficiënt en dus kostbaar.

Niet voor niets heeft de Amerikaanse Hydrografie al eerder gezegd dat zij gaat stoppen met de zeekaarten. Eerst was men al gestopt met zelf op papier drukken. Nu gaat men ook stoppen met de digitale kaarten. Straks kan je alleen nog maar een berg data ophalen en moet slimme software daar een kaart van maken of gebruiken commerciële uitgevers die data om hun digitale en papieren kaarten mee te maken. Zij voegen daar dan vaak weer eigen gegevens aan toe om zo voor de doelgroep een bruikbare kaart te maken. Denk bijvoorbeeld aan informatie over jachthavens.
De British Admiralty (BA) wil nu ook af van de kostbare van al die losse kaarten of feitelijk de losse subsets van data. Het argument is dat dat de scheepvaart in steeds sneller tempo over gaat op papierloos varen. De data blijft men bijhouden en deze blijft dus leverbaar voor de speciale ECDIS kaart systemen die de beroepsvaart gebruikt en voor commerciële partijen om er hun kaarten mee te maken.

Naar de mening van veel deskundigen gaat de BA daarmee te snel. Er zijn nog veel groepen die wel papieren kaarten gebruiken en voor wie dit ook een vereiste is. En daarbij zet het de landen waarmee wordt samengewerkt min of meer voor het blok. Vooralsnog lijkt het er in ieder geval op dat de Nederlandse Hydrografie er voor kiest de productie weer in eigen huis te halen.


Foto: The Ocean race

Team Jajo wordt tweede

In The Ocean Race heeft Team Jajo een verdienstelijke tweede plaats weten te behalen in leg 1 door als tweede in de VO65 klasse aan te komen op de Kaap Verdische eilanden. Team WindWhisper werd eerste in deze klasse en bij de IMOCA's werd Team Holcim eerste.

Inmiddels zijn de IMOCA's al weer vertrokken voor leg 2 naar Kaapstad.


Waarschuwing: Red Rocket Parachute flare

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) roept alle bezitters van de Red Rocket Parachute flare L-35/ L-35A (Pirolec) op kennis te nemen van deze waarschuwing.

In de nacht van 1 januari 2023, is aan boord van een Nederlands zeilschip op de Stille Oceaan een opvarende om het leven gekomen bij het afsteken van een lichtkogel, een zogenaamde flare. De flare voldeed aan de gebruikseisen. Deze is door het slachtoffer, een ervaren zeezeiler, conform de instructie afgestoken. De lichtkogel werd hierbij niet zoals bedoeld gelanceerd, maar explodeerde direct. Dit is de gebruiker fataal geworden.

De OVV is na kennisname van het voorval een verkennend onderzoek gestart. Uit de eerste analyse van het beschikbare onderzoeksinformatie heeft de Onderzoeksraad nog niet vast kunnen stellen of het gaat om een eenmalig incident of een meer structureel probleem. Gezien de aard van het voorval bestaat het risico dat het niet een eenmalig incident betreft.
Vanwege dit risico is er contact gezocht met de fabrikant in Spanje. De fabrikant heeft inmiddels zijn afnemers in Spanje gewaarschuwd en een terugroepactie in Spanje ingezet, aangezien dit product volgens de fabrikant alleen in Spanje wordt verkocht. Het voorval toont echter aan dat bezitters zich ook buiten Spanje bevinden. Spanje kan bijvoorbeeld een laatste bevoorradingsstation zijn voor trans-Atlantische of mediterrane (zeil)tochten.

De Onderzoeksraad roept daarom uit voorzorg met deze waarschuwing alle bezitters van Red Rocket Parachute flare van Pirolec, type L-35/L35A, batch 0525/2021 – 113, op de flares van deze batch niet te gebruiken en te vervangen.

De genoemde flares van dit merk zijn vrijwel alleen in Spanje verkocht, maar kunnen via verschillende wegen toch ook bij u aan boord terech zijn gekomen. Regelmatig het noodvuurwerk controleren is en blijft noodzakelijk.

Of kijk de extra informatie op de site van Zeilen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Schrijf uw reactie. Na controle wordt deze op de website geplaatst.

Een reactie schrijven is eenvoudig:
Hou het kort een zakelijk. Geef duidelijk uw eigen mening en ervaringen. Welke informatie kunt u aan andere lezers geven die voor hen belangrijk kan zijn? Gebruik geen slechte of kwetsende woorden, geen onjuistheden en vermeld geen persoonlijke (contact)gegevens.

Stel hier geen vragen. Als u ons iets wilt vragen klik dan hier ...

Alle reacties worden eigendom van Vaarwijzer.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.