BTW perikelen watersportverenigingen

Vorig jaar werd bekend dat de Belastingdienst watersportverenigingen anders moet gaan behandelen ten aanzien van de BTW. Aanleiding was een klacht van commerciële havens die wel BTW moeten rekenen over het liggeld. Zie ook hier ... Motorbootvaren wordt daarmee niet meer als sport, maar als recreatie gezien, terwijl zeilen wel een sport is. Ongeacht dus wat iemand met zijn schip doet.

Het Watersportverbond is de overkoepelende belangenorganisatie van veel watersportverenigingen en heeft samen met een adviseur gekeken wat dit voor verenigingen en dus ook voor de leden als ligplaatshouder betekent. Nu ben ikzelf geen belastingdeskundige, maar ik betwijfel of dit verhaal wel juist en of de consequenties wel zijn wat het Watersportverbond voor ogen had. Men heeft het over verenigingen met alleen of juist zonder zeilboten. Ik weet niet hoe het bij u in de haven is, maar ik heb nog nooit een verenigingshaven gezien met alleen zeilboten of alleen motorboten. Feitelijk komt het advies er op neer dat een vereniging met een enkele motorboot er beter aan doet deze te verzoeken elders een ligplaats te zoeken en omgekeerd. Dan wordt de scheiding van motorbootvaarders en zeilers definitief. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een bond die voor alle watersporters staat? Reageren kan hier bij het bericht ...

Wij zijn vooral benieuwd naar reacties van lezers die zelf verstand van BTW en belastingen hebben en van lezers die wellicht naar een informatiebijeenkomst van het Watersportverbond zijn geweest.

19 opmerkingen:

 1. Weet je het is ook nu weer met dit idee als met vele andere ideen.Er zijn weer een paar mensen die te veel vrije tijd hebben. Die krijgen dan weer van die onzalige ideen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is volgens mij hier niet de kwestie. Er was een klacht en dat is voor het Europees Hof geweest en die heeft uitspraak gedaan dat Nederland het verkeerd aanpakt. Mijn verhaal is echter dat de uitleg die het Watersportverbond nu geeft volgens mij ook niet juist is en dus veel mensen op het verkeerde been zet.

   Verwijderen
 2. De beantwoording van de vraag of vrijstelling van toepassing is gaat over de objectieve gebruiksmogelijkheden van het vaartuig

  Het gaat dus niet om het type, zoals lijkt te zijn bedoeld in de publicatie van het watersportverbond

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34552/kst-34552-B?resultIndex=8&sorttype=1&sortorder=4

  ARTIKEL X
  In de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt artikel 11 als volgt gewijzigd:

  1. Het eerste lid, onderdeel e, onder 2°, komt te luiden:

  · 2°. het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die op grond van objectieve kenmerken niet geschikt zijn voor sportbeoefening;.

  Huidige wet;

  http://wetten.overheid.nl/BWBR0002629/2016-05-01#HoofdstukII

  Zie 8.3

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34552-3.html

  Het HvJ EU (Europees Hof van Justitie) heeft in het arrest echter geen invulling gegeven aan het begrip «sport». Ook bevat de BTW-richtlijn geen definitie van het begrip «sport». Het HvJ EU benoemt echter expliciet dat recreatieve vaartuigen gelet op hun objectieve kenmerken niet geschikt zijn voor de beoefening van sport of lichamelijke opvoeding. Hieruit moet worden afgeleid dat het HvJ EU de term watersport als zodanig kennelijk niet synoniem acht aan het beoefenen van sport of lichamelijke opvoeding als bedoeld in de BTW-richtlijn. Behoudens deze kanttekening door het HvJ EU zal voor de definitie van sport worden aangesloten bij hetgeen daarover is vermeld in de toelichting bij tabel I van de Wet OB 1968.39

  Noot 39

  BLKB2014/123M, toelichting op post b 3: actieve sportbeoefening laat zich in algemene zin omschrijven als een actieve inspanning van lichaam en/of geest met het oogmerk om het lichamelijk en/of geestelijk welzijn te verbeteren, waarbij competitie- en/of spelelementen/spelregels een rol spelen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een reactie zoals ik had gehoopt. Wel voer voor de fijnproevers, maar bevestigt feitelijk dat het onderscheid dat het Watersportverbond maakt door verenigingen met zeilers te onderscheiden van verenigingen met motorbootvaarders geen juiste is.

   Verwijderen
  2. Zo te lezen heeft deze lezer vaker met deze materie te maken. Ik begrijp er in ieder geval uit dat de uitleg van het Watersportverbond onzinnig is, tenzij men voorkennis heeft van wat straks "objectieve kenmerken" zijn.

   Consequentie van de uitspaak is mi. gewoon dat watersport met recreatieve vaartuigen volgens het Hof geen sport is.

   Aan de andere kant wordt het hierdoor dan wel weer waziger. Want er zijn voldoende aanknopingspunten om watersport activiteiten te scharen onder "actieve sportbeoefening laat zich in algemene zin omschrijven als een actieve inspanning van lichaam en/of geest met het oogmerk om het lichamelijk en/of geestelijk welzijn te verbeteren, waarbij competitie- en/of spelelementen/spelregels een rol spelen."

   Ook als ik met een motorboot ga varen ben ik bezig met actieve inspanning van lichaam en geest (navigatie bijvoorbeeld) en omdat ik het in mijn vrije tijd ter ontspanning doe kan je zeggen dat ik het doe om mijn welzijn te verbeteren. En als het dan een puzzeltocht met bepaalde regels is ben ik dus met sport bezig? En wat als ik de boot aan het schilderen ben. Is een inspanning, maar nog steeds hobby en verzet de geest (er vanuit gaande dat ik niet schilder van beroep ben), alleen ontbreekt nu het spelelement. Maar wat als we met een paar mensen doen wie het eerste klaar is? En wat nu als die motorboot startschip is voor een zeilwedstrijd.

   Dus ben bang dat er nog weer rechtszaken nodig zijn om dit op te klaren.

   De Wet OB komt dan te luiden: Artikel 11, lid 1 onder e.

   de diensten door organisaties die zich de beoefening van sport of de bevordering daarvan ten doel stellen, aan hun leden, met uitzondering van:

   1°. het verlenen van toegang tot wedstrijden, demonstraties en dergelijke;

   2°. het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die op grond van objectieve kenmerken niet geschikt zijn voor sportbeoefening;.

   Waarbij die objectieve kenmerken dan waarschijnlijk ergens in een AmvB komen te staan? Nu hoop ik niet dat de het Watersportverbond hier al kennis van heeft en er straks feitelijk in zal staan dat de objectieve kenmerk zal zijn wel of niet een zeilboot?

   In tegenstelling tot wat het Watersportverbond zegt bestaan er geen verenigingshavens die uitsluitend zeil of juist uitsluitend motorboten hebben liggen. Als dit het onderscheid wordt dan krijg je straks dat eenzelfde ligplaats voor een motorboot feitelijk 21% duurder wordt omdat daar wel BTW over geheven moet worden. Maar de verhuurder mag over die plek dan wel betaalde BTW aftrekken. Als het dan passantenplekken zijn dan wordt het al helemaal onwerkbaar, want de ene dag ligt er een zeilboot en dan weer 2 dagen een motorboot.

   Mi. is er maar een werkbare oplossing en dat ligplaatsen verhuren is wel of niet btw plichtig. En dat geldt dan voor iedere aanbieder. Gemeentes, bedrijven en verenigingen. Helder en gelijk speelveld. Of ... doe het dan als elk huurcontract van vastgoed, laat beide partijen kiezen als het gaat om een langer lopende overeenkomst. Huurders en verhuurders van kantoor of winkelruimtes hebben die mogelijkheid immers ook.

   Verwijderen
  3. Het wel zo dat er verenigingen bestaan die uitsluitend ligplaatsen voor zeiljachten hebben. De Bloq van Kuffeler is er zo een. Wanneer de btw plicht er komt zou een oplossing kunnen zijn: Hoog lidmaatschapsgeld rekenen (m.i. BTWvrij) en een laag liggeld (btw belast). Vervolgens mogen de voorheffingen in mindering worden gebracht. Dan kan dat voor de vereniging wellicht nog gunstig uitpakken. Ik ben geen fiscaal specialist, dus of het werkt??

   Verwijderen
  4. Jos bedankt. Wist dat er wel enkele verenigingen zullen zijn die uitsluitend uit de ene of de andere vaarders bestaan, maar dat is niet het gemiddelde beeld.

   Verwijderen
  5. Ik denk en lees dat je het zelf goed doorziet
   Denk aan de speedboot met waterski uitrusting, als dat geen sport is

   Er zal dan per boot een inschatting moeten zijn en dat bepaalt het % wel belast, niet belast
   En dat opzich is natuurlijk een enorme administratieve last

   Verwijderen
  6. Lees ook: http://www.watersportverbond.nl/besturennieuwsbrief/2016/september/btw-dossier-nieuwe-wet-gepresenteerd-op-prinsjesdag/

   Bijna schattig hoe naïf men de gesprekken over kennelijk objectieve
   kenmerken met het ministerie in is gegaan. Mogelijk criterium:
   "een vaartuig bestaande uit een romp met een boeg, een middenschip en
   een achterschip met roer of andere stuurinstallatie; in geval van een
   multihull heeft het vaartuig meerdere rompen;"

   Ik ben nog nooit een schip tegengekomen zonder boeg en achterschip en
   is het middenschip toch nodig om die twee aan elkaar te verbinden? Als
   we nu het middenschip zouden weglaten hoef je dan geen BTW over het
   liggeld te betalen? Of het roer in het voorschip? Of beter helemaal
   geen roer?

   Kortom ik mis nog het uiteindelijke stuk waarin staat wat de
   objectieve kenmerken nu worden en hoe dat vervolgens praktisch
   uitvoerbaar is.

   Verwijderen
 3. Op de site van het Watersportverbond staat nog meer. Bijvoorbeeld op:
  http://www.watersportverbond.nl/belangenbehartiging/btw/

  Alleen het lijkt er op dat ze vervolgens een sprong maken naar de
  uitkomst motorboten wel en zeilboten niet, zonder dat dit in de
  verslaglegging duidelijk wordt. Kan dus zijn dat men heeft ingezet,
  maar verloren heeft en dit niet wil vertellen. Of dat het gewoon nog
  niet duidelijk is.

  BTW komt op de site wel als zoekwoord naar voren als je het in het
  veld intikt, waaruit ik concludeer dat veel anderen ook al op dat
  woord op de Watersportverbond site zochten. Is natuurlijk ook wel iets
  als je bestuurder van een haven bent en dit op je af krijgt. En dan
  een bond die naar mijn mening geen juiste informatie geeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hoe zit het met de BTW die ik voor artikelen voor mijn zeilschip koop?
  Kan ik die BTW terugvragen?

  Ruud v Wijk

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als consument kan je geen BTW terugvragen. Gaat uitsluitend over niet winst beogende organisaties die ligplaatsen verhuren. Die hadden een soort van vrijstelling en dat mag dus niet meer.

   Verwijderen
 5. De handel insteunzeiltjes voor motorboten zal wel gaan floreren
  Ruud

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja wordt interessant om te zien wat uiteindelijk de definitie van zeilboot zal worden.

   Verwijderen
 6. Op de site van het ministerie staat een uitleg hoe de regels gaan worden. Het is echter nog niet de officiële publicatie van de nieuwe BTW regels.
  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/publicaties/2016/12/22/nadere-uitleg-inzake-btw-vrijstelling-watersportorganisaties

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Waar valt een motorsailer onder en hoe om te gaan met motorboot voor uitsluitend sportvissen, duiksport en motorboot met steunzeil of hybride schepen. We zullen nog wat gaan beleven met de komende verkiezingen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De regels over sportvissen ed. zijn duidelijk. Schepen die ondersteunend zijn (je kan ook vissen zonder boot) zijn recreatief en dus zijn de ligplaatsen belast met BTW. Motorboot met steunzeil is niet primair bedoeld om mee te zeilen. Motorsailer is lastig want is meestal 50-50. Daar volgt vast nog iets over.

   Verwijderen
 8. Betaald een zeilboot in een commerciële geen btw?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In een commerciële haven betaald iedereen al BTW en dat verandert dus niet. Het zijn enkele commerciële havens die de bestaande ongelijkheid in Europa hebben aangekaart. De rechter heeft gesproken dat deze unieke situatie in Nederland niet meer mag, vandaar dus het nieuwe regiem wat naar mijn mening een gedrocht is geworden. Beter was gewoon iedereen laten betalen en met de minister onderhandelen welk deel van deze opbrengsten voor de watersport aangewend kunnen worden.

   Verwijderen

Schrijf uw reactie. Na controle wordt deze op de website geplaatst.

Een reactie schrijven is eenvoudig:
Hou het kort een zakelijk. Geef duidelijk uw eigen mening en ervaringen. Welke informatie kunt u aan andere lezers geven die voor hen belangrijk kan zijn? Gebruik geen slechte of kwetsende woorden, geen onjuistheden en vermeld geen persoonlijke (contact)gegevens.

Stel hier geen vragen. Als u ons iets wilt vragen klik dan hier ...

Alle reacties worden eigendom van Vaarwijzer.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.