Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2021 week 25Communicatie pleziervaart ergernis

Een vaarbewijs voor recreatievaart onder de 15 meter, uitgebreidere vaarlessen, marifoonplicht en beroepsvaart die vaker de scheepshoorn gebruikt. Die aanbevelingen kwamen vrijdag 18 juni naar voren in Studio Schuttevaer, die in het teken stond van de soms moeizame relatie tussen beroeps- en pleziervaart. 'Gebrek aan juiste communicatie is de grootste ergernis', zei spitsenschipper Roeland van Basten Batenburg.

Van Basten Batenburg was te gast bij Studio Schuttevaer, samen met Andries de Weerd van Koninklijke BLN-Schuttevaer en Onno Walda van Varen doe je samen!. In de studio kwamen de verschillen en gelijkenissen tussen plezier- en beroepsvaart uitgebreid aan bod.

Grootste probleem volgens de oud-fotograaf is de slechte communicatie tussen de verschillende vaarweggebruikers. 'Veel recreanten hebben geen marifoon. En dan heb je een probleem. De grootste ergernis is gebrek aan communicatie. Elk groot schip kan ik oproepen, van alles vragen en overleggen. Je krijgt 99 van de 100 keer antwoord. Bij pleziervaart is dat niet zo. Je hebt geen idee wat ze gaan doen.'

De trend om sloepen en andere recreatievaartuigen te huren vormt een extra gevaar. De Weerd: 'Het bezit neemt af, maar het gebruik neemt toe. Veel mensen vinden het leuk en makkelijk om even een bootje te huren. Maar wat voor instructies geeft de verhuurder mee?'

De Weerd ziet het belang van wederzijds begrip. 'Wij hebben ook moeten leren varen, dus soms kun je een beetje helpen als beroepsschipper. Laten we het leuk hebben met elkaar. Er is geen goede en slechte kant.

Online Cursus Marifonie

De marifoon is en blijft hét communicatiemiddel bij uitstek op het water. Tussen schepen onderling en met de verkeerspost of sluismeester aan de wal. Maar dan moet u wel weten hoe deze op de juiste wijze te gebruiken. Voor gebruik van een marifoon of VHF moet u een bedieningscertificaat hebben en de marifoon moet door de eigenaar geregistreerd worden bij het Agentschap Telecom.

Het Basiscertificaat Marifonie is voldoende voor een marifoon op de Nederlandse binnenwateren. Een zogenaamde zeevaart marifoon (*) is, zoals de naam al zegt, voor op zee. Voor een dergelijke marifoon moet u Marcom-B hebben. Voor het Marcom-B bedieningscertificaat doet u examen voor het Basiscertificaat én voor de Module GMDSS-B. Dat laatste examen bestaat zowel uit een theorie-examen als uit een praktijktest.

Naast Marcom-B bestaat er ook nog Marcom-A. Dat is het bedieningscertificaat voor alle maritieme zendapparatuur. Dus van marifoon tot aan satellietapparatuur en dat dan werelwijd.

In de Vaarwinkel vindt u al het lesmateriaal voor marifonie. Van leerboek tot online cursus. En van Basiscertificaat tot Marcom-A .

(*) De aanduiding binnenvaart- of zeevaart marifoon is wat bedriegelijk. In principe hebben veel marifoons tegenwoordig beide mogelijkheden, maar is het afhankelijk van de instellingen of zij werken als 'binnenvaart' of 'zeevaart' marifoon. Het verschil is vooral dat een marifoon in zeevaart stand gebruik kan maken van het DSC alarmeringssysteem én op een hoger vermogen kan uitzenden, waardoor het bereik groter is. Een binnenvaart marifoon gebruikt ATIS op alle kanalen en mag geen Dual watch gebruiken. Een zeevaart marifoon kan dus ook op het binnenwater gebruikt worden, mits u de ATIS functie aanzet. De marifoon schakelt dan als het goed is alle functies uit die op de binnenwateren niet zijn toegestaan. Omgekeerd kan ook, maar zodra de marifoon in de zeevaart stand gezet wordt moet u het Marcom-B certificaat hebben. Een marifoon in binnenvaart stand op zee gebruiken kan, maar u heeft dan een kleiner bereik en geen beschikking over DSC. Voor de pleziervaart is dat laatste geen vereiste, maar natuurlijk wel relevant voor uw veiligheid. 

En let op. Er bestaan helaas modellen marifoons die niet in staat zijn op laag vermogen uit te zenden. Deze mogen dus niet op de binnenwateren gebruikt worden en zijn in Nederland dus niet bruikbaar. 


Het Fransche Gaatje

Schipper Strijbosch lustte wel een borrel. En wel meer dan één ook. Een fles per dag dronk hij, minimaal. Op zon- en feestdagen konden het er weleens nog wat meer worden… net als op werkdagen trouwens. Maar goed. Gemiddeld één fles per dag, laten we het daar op houden. Dan was je in Harlingen nog geen drinkebroer. Daar was heel wat meer voor nodig.

Zo begint één van de verhalen uit het nieuwe ludieke boek Het Fransche Gaatje. Een boek over één van de geulen in de Waddenzee. Maar waar komt die naam eigenlijk vandaan? Auteur Eric De Groot zocht het uit en kwam uiteindelijk tot vijf kolderieke verhalen over de oorsprong van deze naam. Een aanrader voor de komende vakantie.

Wie de namen van geulen, platen en dergelijke op de zeekaarten eens bekijkt ziet dat er waarschijnlijk nog genoeg stof is voor een groot aantal vervolgboeken.


Vissers vrezen windmolens

De Noordzee is één van de meest intensief gebruikte zeeën ter wereld. Nu er tot aan 2030 zeker vijf grote windparken bijkomen in het Nederlandse deel en alle omringende lidstaten gestaag verder bouwen, wordt dit gebied nog drukker. De Nederlandse kottervisserij – die drijft op de vangst van tong en schol in de Noordzee – verwacht door de vergroeningsagenda van de Europese Unie van haar visgronden te worden verbannen en maakt zich vooral zorgen over de toekomstige ecologische effecten van de uitrol van wind op zee. Hebben de vissers een punt? Pointer zocht het uit.


Dwars door de Middellandse Zee

De Middellandse Zee vormt de natuurlijke grens tussen Europa en Afrika. Maar tegelijkertijd is ze al eeuwenlang een smeltkroes van verschillende culturen. Net als rond de Noordzee hebben de volkeren rond de Middellandse Zee steeds contact gehad met elkaar, met goede en kwade bedoelingen. Nergens is dat grensgevoel en die eeuwenoude cultuur zo voelbaar als op de mediterrane eilanden.

In de televisieserie Dwars door de Middellandse Zee trekt Arnout Hauben dwars door de Middellandse Zee, van Gibraltar naar Griekenland, langs bekende en minder bekende eilanden. Daar doet hij wat hij het beste kan: zoeken naar de grote en kleine verhalen van de mensen hij tegenkomt. Om zo het verleden te verbinden met heden. De serie wordt op dit moment uitgezonden in Nederland bij de VPRO en was eerder al in België te zien. Van de series verscheen nu ook een leuk boek voorzien van schitterende foto's.


Stewards bij drukke sluizen

Net als eerdere jaren zal Rijkswaterstaat in de zomerperiode van 2021 drukke sluizen bemannen met stewards. Deze 'Stewards op de Sluizen' gaan watersporters helpen bij het afmeren en bij het kiezen van de plaats in de sluiskolk. Vanaf begin juli staan de stewards weer als vanouds bij een aantal sluizen om een oogje in het zeil te houden en te helpen waar nodig. Ook kun je in de betreffende sluizen gratis een gedrukte Vaarbewaarkaart afhalen. De inzet van stewards is onderdeel van de campagne 'Varen doe je samen!'.


Sleepboot en Opduwer havendagen

Het komende weekend 25 t/m 27 juni vinden in Gouda de opduwerdagen plaats. De opduwers en sleepboten meren af bij Goudasfalt, bij het restaurant de Vrijheid. Wellicht gaan ze ook een rondje door de stad varen. Op zaterdag zijn er trekproeven voor de opduwertjes, en het is natuurlijk ook een sociaal gebeuren met veel bijpraten en een captainsdinner op zaterdag.


Werkzaamheden in het Molengat

Wilt u in de vaargeul tussen de eilanden Noorderhaaks en Texel varen? Blijf dan zeker ten westen van de MG-betonning. De gele boeien MG-A tot en met MG-C zijn vorige maand verplaatst naar een iets westelijkere positie. Baggerschepen zijn bezig met zandsuppletie, het opspuiten van het strand. Dat gebeurt via een lange leiding die tussen de boeienlijn en het strand loopt. Een zeiltochtje dicht langs de kust zit er dus tijdelijk niet in.

"Het probleem is dat mensen het VHF blokkanaal 62 niet uitluisteren," vertelt Chef Verkeersdienst bij Verkeerspost Den Helder, Sjoerd Plagmeijer. "Daarop vermelden we de werkzaamheden in het scheepvaartbericht om vijf minuten over het hele uur. Als het nodig is roepen we de mensen ook op via VHF 62, maar dat lukt niet als ze enkel VHF 16 uitluisteren."

Illustratie uit BAZ Online.


Beroepskwalificaties binnenvaart

Op 1 januari as. wordt de nieuwe Europese richtlijn beroepskwalificaties binnenvaart van kracht. Op dit moment zijn ambtenaren en andere belanghebbenden druk doende om de richtlijn te vertalen naar aanpassingen van de Binnenvaartwet en de onderliggende regels. Kern van deze wijzigingen is, dat het huidige ervaringsgerichte kwalificatiesysteem gewijzigd wordt in een competentiegericht kwalificatiesysteem voor bemanningsleden in de binnenvaart. Een voorbeeld hiervan is dat de huidige voorschriften het mogelijk maken om op basis van ervaring (vaartijd) en theoretische examens het diploma schipper te behalen. Na implementatie van de richtlijn zal naast de theoretische examens ook altijd een praktijkexamen afgelegd moeten worden.

Op 1 juni zond de minister een brief aan de vaste commissie van de Tweede Kamer. Hierin schrijft zij onder andere dat de nieuwe richtlijn behoorlijke en soms onvoorziene gevolgen heeft voor de Nederlandse vaarbewijzen voor de beroepsvaart en dat het mogelijk is dat de Nederlandse implementatie van de nieuwe richtlijn daarom pas later van kracht wordt.
Ook voorziet zij dat de nieuwe regels veel minder mogelijkheden geven om te werken met uitzonderingen en vrijstellingen. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor het speciale vaarbewijs voor rondvaartschippers.


De reis van bark Europa

Toen de wereld in maart 2020 op slot ging, begon het honderd jaar oude schip Bark Europa noodgedwongen aan de langste tocht ooit: non-stop van Argentinië naar Scheveningen, ruim 17.500 kilometer. Terwijl de crew stormen trotseerde met golven van 7 meter hoog en de voedselvoorraad opraakte, kwamen de berichten binnen van alle surrealistische ontwikkelingen in de wereld. Dit is het verhaal van een uitzonderlijke reis, gezien door het perspectief van de kok, de kapitein en de scheepsarts, waarbij een schip de meest geïsoleerde plek tijdens de pandemie werd.

Auteur Boris Lemereis kreeg voor dit boek speciaal toegang tot de crew, de logboeken en hun beeldmateriaal. Het werd een avontuurlijk zeeverhaal en een uniek perspectief op een veranderende wereld.


Nederland Waterland opnieuw uitgezonden

Nederland Waterland is een programma van de EO. In deze 8-delige serie vaart de kijker mee op een unieke reis over de Nederlandse wateren. Nederland wordt doorkruist met de historische klipperaak Catharina van Mijdrecht, grotendeels onder zeil. De serie werd eerder uitgezonden in 2015, waarbij er wekelijks ruim één miljoen kijkers keken. Nederland Waterland wordt wekelijks opnieuw uitgezonden van dinsdag 22 juni t/m dinsdag 20 juli rond 17.10 uur op NPO 2. De eerste aflevering en alle anderen zijn online ook te bekijken.


Helft watersporters in de fout

Rijkswaterstaat gaat deze zomer de pleziervaart streng controleren. Bij de eerste grootschalige actie van het jaar was bijna de helft van de gecontroleerde watersporters in overtreding. Een jongetje van 12 schoot in een motorboot met 55 km/uur over het water. Levensgevaarlijk.

Mobiel verkeersleider Johan van den Akker van Rijkswaterstaat wist afgelopen zaterdag niet wat hij zag. Een motorboot voer met 55 km/uur tussen de zwemmers en suppers door op een zijarm van de Maas bij Roermond. Je mag daar niet harder dan 9 km/uur. Het was heel druk. Echt levensgevaarlijk. Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als je met die snelheid iemand raakt.

Oproep

Als je de nieuwsberichten in de kranten en andere media volgt is er kennelijk veel mis op het water. Er gebeuren ongelukken met soms dodelijke afloop, verschillende groepen waterweggebruikers zitten elkaar danig in de weg, er worden record aantallen boetes uitgedeeld, etc.. Daar waar het goed gaat heeft nu eenmaal minder nieuwswaarde. Ook in de Vaarwijzer Nieuwsbrief kunnen wij niet om het 'negatieve' nieuws heen.

Maar ... er gaat vast ook heel veel goed en daar hoor je dan niets over. Daarom roepen wij onze lezers op een om leuke en positieve ervaringen met ons te delen. Heeft een behulpzame buurman uw motor gerepareerd en daarvoor zijn eigen set reserve onderdelen gebruikt? Heeft de havenmeester u verrast? Heeft de opleider u van uw vaarangst afgeholpen? Er zijn vast veel en mooie verhalen en belevenissen die de moeite waard zijn om ook te noemen.

Delen en reageren kan op de Facebookpagina van de Vaarwijzer Nieuwsbrief.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Schrijf uw reactie. Na controle wordt deze op de website geplaatst.

Een reactie schrijven is eenvoudig:
Hou het kort een zakelijk. Geef duidelijk uw eigen mening en ervaringen. Welke informatie kunt u aan andere lezers geven die voor hen belangrijk kan zijn? Gebruik geen slechte of kwetsende woorden, geen onjuistheden en vermeld geen persoonlijke (contact)gegevens.

Stel hier geen vragen. Als u ons iets wilt vragen klik dan hier ...

Alle reacties worden eigendom van Vaarwijzer.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.