Examen Klein Vaarbewijs moeilijk?

In het algemeen kan gesteld worden dat het examen voor het Klein Vaarbewijs I voor de meesten goed te doen is en niet te zwaar is. Het aanvullende examen voor Klein Vaarbewijs II is volgens sommigen in de loop der jaren te moeilijk geworden. Veel reken- en constructievragen die best wat rekenvaardigheden vragen en waarbij het antwoord slechts met een kleine marge goed of fout wordt gerekend. Daar tegenover zou je kunnen zeggen dat het in de dagelijkse praktijk niet zo op dergelijke nauwkeurige sommetjes aankomt. Zeker op die open wateren waarvoor het Klein Vaarbewijs II bedoeld is. Met uitzondering van de Waddenzee wellicht.
Net als vorige week ben ik benieuwd naar uw eigen ervaring en uw mening. Is het goed dat het examen voor het Klein Vaarbewijs II dergelijke vaardigheden van u verlangt? Past u het geleerde dagelijks toe? Heeft u recent examen gedaan en wat waren toen uw ervaringen? Sluiten de lessen en boeken goed aan op het examen?
Ik ben benieuwd. Reageren kan onderaan dit artikel ...

21 opmerkingen:

 1. L.S.,

  Ik vind het helemaal niet moeilijk: ik had 45 van de 50 punten voor VBA.

  Bovendien wordt zo het kaf van het koren gescheiden: het gaat immers ook om het inzicht. Hiermede bedoel ik dat men analytische en rekenkundig moet kunnen zijn.

  Op het water heb ik een grote hekel aan domme schippers en kapiteins die denken te weten hoe het zit, terwijl ze soms te dom zijn om dingen te KUNNEN begrijpen.

  Derhalve vind ik het een goede zaak dat het veel moelijker geworden LIJKT. 't Is immers niet ondubbelzinnig bewezen dat dat zo is.

  Sterkte voor hen die lerende zijn voor VBA. Hulde aan hen die het behaald hebben.

  mvg Peter

  BeantwoordenVerwijderen
 2. VBII examen: m.i. dient een dergelijk examen het inzicht in- en toepassing van de PRINCIPES van navigatie etc. te toetsen. Zeker, nu nagenoeg elke GSM met GPS is uitgerust, is het eitje om je positie op kaarten te plotten. (Dat moet je dan wel beheersen;-)

  Ofwel: kan eenvoudiger.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik moet U zeggen dat ik het ermee eens ben dat de
  foutmarge voor het berekenen van de plaats van een schip op een bepaald tijdstip veel te nauw is!
  Daarin tegen mag de resultante van vectoren(want
  hier komt het op neer niet berekend worden) met de
  cosinusregel wat hier uitermate voor geschikt is!
  Dus geef meer ruimte om tot een aanvaardbare oplossing te komen!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. het examen klein vaarbewijs 2 is lastig idd veel rekenwerk.
  Ik had één som op één tiende punt fout en was gezakt, dat is behoorlijk zuur!!
  Inmiddels ben ik wel geslaagd, maar ik vind dat als je als examinator kan ZIEN dat iemand de stof beheerst dat je dan best iets soepeler mag zijn.
  En een peiling heb ik in anderhalf jaar pas één keer nodig gehad!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Als je je een week kunt opsluiten en een beetje stel hersens hebt, slaag je voor beide kleine vaarbewijzen. Dat wil echter geenszins zeggen dat je daarna ook kunt varen met in achtneming van alle regels. Er wordt voor beide examens geen enkele praktijkervaring geëist. De koers- en plaatsbepalingsopgaven in vaarbewijsexamen II zijn pure theorie. In de praktijk zal de op het examen gevraagde nauwkeurigheid nooit worden toegepast. Ik heb het vaarbewijs II examen gehaald met 0 punten voor de navigatie-vragen (door onnauwkeurigheid) terwijl juist de navigatie in dit examen van groot belang heet te zijn. Kortom: het behalen van een vaarbewijsheid geeft geen enkele garantie voor het goed kunnen varen in de praktijk. Bovendien slaan de voorwaarden waarbij iemand een vaarbewijs moet hebben, nergens op. In de praktijk blijkt dat iedereen die het water op gaat met wat voor vaartuig dan ook, naast een theoretisch examen, ook echt een praktisch examen moet afleggen.

  Willem

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik ben van mening dat de zwaarte van het examen past bij de praktijk, juist omdat de Waddenze deel uit maakt van de open wateen waar navigeren van het grootste belang
  kan zijn. Door het gebruik in de praktijk van GPS lijkt een en ander overbodig, maar als GPS door technisch falen wegvalt moet men zich ook reddden.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik ben zelf pas begonnen met vaarbewijs 1 te leren nog geen examen voor gedaan.
  Maar ik vindt het wel goed dat er iets gedaan wordt,dan weet je tenminste wat de regels zijn op het water. En de techniek wordt ook wel bij gebracht, zeer nuttig.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik geef al jaren de cursus vaarbewijzen. Deel 1a is in de loop van de tijd wel verandert, denk aan de sommen op de kaart(stroom nu intekenen).
  Je kan je vraagtekens zetten bij sommige delen lesstof of die wel een toevoeging van het vaarbewijs 1a zijn.
  Helaas is het zaterdagexamen vervangen door computerexamens, daardoor is er weinig inzicht over de vraagstelling van de vragen op de kaart.
  Sommige cursisten vonden dat er vragen bij stonden die niet terug te vinden waren op de cd-rom.(een hele tekst in een vraag aangebracht die verwarring veroorzaakte).
  Zijn er meer die daar ervaring mee hebben?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Als Zeilschool hebben we meer en meer cursisten met Klein Vaarbewijs 2. Het blijkt inderdaad dat men de berekeningen met stroom/ getij enz. maar moelijk vindt en er in de praktijk nauwelijks mee kan werken.

  Dat deel doen we in de praktijk (Wadden) meestal weer helemaal over.

  Hieruit blijkt mijns inziens dan ook weer dat dit gedeelte zonder praktijk en overigens ook het TKN zonder directe of tussentijdse praktijk
  onvolledig is (en onlogisch).

  We hopen dat dit in de praktijk gaat veranderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Allereerst wil ik stellen dat het zeer goed is dat er een toets is waardoor men wordt gedwongen de nodige kennis te vergaren.

  Vreemd vind ik het echter dat men zonder enige kwalificatie mag varen op serieuze vaarwegen zo lang een boot onder een bepaalde lengte is of niet harder kan varen dan 20 km. Men kan dus legaal maar zonder enige kennis van zaken met een 'ondermaatse' motorboot uitgerust met een motorcapaciteit welke een maximale snelheid vertegenwoordigt van minder dan 20 km, bijv. het A/Rijnkanaal of Prinses Magrietkanaal (en niet te vergeten havenin- en uitgangen en sluizen) onveilig maken. Ik vind dit een verbazingwekkend 'groot gat in het net' en het leidt tot zeer gevaarlijke situaties.

  Een observatie bij het examen voor VBA/2 is dat er wel héél kritisch gekeken wordt naar het plotten van koersen en het aflezen van de kaartrand. In mijn ogen moet men de score niet alleen afhankelijk laten zijn van het eindantwoord maar apart punten geven voor het plotten als zodanig. Is er bewijs dat de berekening goed is en dat het uitzetten van lijnen ook correct is, dan is het onredelijk om op één of twee/tienden van een minuut de hele berekening fout te rekenen. Dit zeker als het plotten moet gebeuren op een kaartje van het Markermeer of Texelstroom waar een vergrootglas nodig is om een passerpunt op de juiste plek te zetten onder een boei of mini kerktorentje of waar de dikte van de potloodpunt kan zorgen dat men niet slaagt voor het examen. Deze overdreven nauwkeurigheid heeft niets met de praktijk te maken (denk alleen maar aan het eeuwige gissen wat de drift op een bepaald moment is) en is in mijn ogen onredelijk want het gaat niet om 1/10 minuut hier en daar maar wèl of men het samenspel van diverse natuurlijke effecten op het varen snapt en kan intekenen op een kaart.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ik heb onlangs dit examen behaald.
  Ik heb plezier gehad van uw lijst met wijzigingen per 1-7-2009 (erratum op ANWB Boek). Het was alleen lastig de bijlagen bij het SRE te raadplegen, waarnaar verwezen werd.
  Die bijlagen staan als ik goed begrijp in een oud Staatsblad dat niet via Internet te raadplegen is.
  Ik vond het examen niet lastig. Het rekenwerk en de constructies komen eigenlijk steeds neer op enkele simpele formules en meestal hetzelfde
  vector-driehoekje in de kaart.
  Waarschijnlijk maakt moderne apparatuur aan boord het gebruik overbodig van passer, lineaal, potlood en niet te vergeten het gummetje. Maar het blijft goed dat men dankzij het Vaarexamen beseft door welke krachten het kompas in een andere richting wijst dat de uiteindelijke werkelijke koers.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ik ben vrijwilligster op een antieke sleepboot en was begonnen aan vaarbewijs. Sinds 1 juli jl. moet ik echter mijn groot vaarbewijs halen als ik met de sleper zou willen varen omdat deze vanaf 1 juli tot de beroepsmatige boten wordt gerekend. Ik ben voorlopig gestopt met het vaarbewijs. het nut om het te gaan halen is voor mij verdwenen.
  Elly

  BeantwoordenVerwijderen
 13. `Het verbaast me eigenlijk dat alle reacties zich alleen maar richten op het directe gebruik van de geleerde stof. Belangrijker vind ik dat je inzicht krijgt in de factoren die je koers mede beinvloeden en de werking ervan. Je kunt er vrees ik alleen maar van uitgaan dat deze materie wordt bestudeerd als het onderdeel van het examen vormt.
  Sja, en dat je tegenwoordig vooral GPS gebruikt voor plaatsbepaling ontslaat je nog niet van de verplichtign (tegenover medeopvarenden) dat je een kaart kunt lezen en er een koers mee kunt uitzetten.
  Treurig vind ik wel dat er weer een reactie bij staat die meent dat iedereen dom is, behalve hijzelf. Geweldig visitekaartje Peter! Ik hoop je niet op het water tegen te komen. Levert vast een navigatiefout op....

  BeantwoordenVerwijderen
 14. laatst heb ik een 1daagse cursus gevolgt het werd mij verteld dat je gegarandeerd zou slagen ,het cursusboek heb ik helemaal uit mijn hoofd moeten leren ,want het volgen van die 1 daagse cursus vond ik nog niet genoeg ,heel vaak proef exames gedaan ,en de cd rom vragen bestudeert na twee weken dacht ik het wel even te halen ,maar er waren vragen bij die mij onbekend waren ,ik begreep ze niet ,na 30 minuten was ik klaar en nog na gekeken en nog een keer nageken toen was de tijd om ,ik was overal zeker van behalve die vreemde vragen ,ik was gezakt ik had 7 punten te weinig ,ik vroeg hoe kan dat ik ging voor vb1 ,nou zij die man dit waren vb1 en vb2 vragen ,helaas vb2 had ik niet geleerd dat was dat.er is zeker iets mis gegaan alleen weet ik niet wat.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. zo voor de tweede keer examen gedaan weer gezakt ,kreeg weer vragen die niet op de oefen cdrom stonden van albatros terwijl ik ze allemaal geleerd had ja misschien 5 stuks wel die ik ook best goed had ,nu heb ik het cursusboek van de anwb gekocht met de oefen cdrom daar stonden de vragen wel op ben benieuwd of ik het de volgende keer ga halen,tkost zo een hoop geld ,maar ik zal doorgaan ,beetje zonde om nu te gaan stoppen,groet

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @Anoniem: de ANWB cd Examentraining Klein Vaarbewijs wordt het meest verkocht en elk jaar verschijnt een nieuwe versie. Oudere versies krijgen dan een update. Dat is de beste garantie dat het lesmateriaal ook up to date blijft.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Ze mogen wat mijbetreft morgen met terugwerkende kracht voor iedereen het vaarbewijs invoeren, Doe op een mooie zomerdag een willekeurig rondje gracht in Leiden, Utrecht of Amsterdam en iedereen kan begrijpen waarom ik deze mening ben toebedeelt...

  Gr,
  Michel

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Ik heb ook sinds kort mijn vaarbewijs aanvullend gehaald, het is gewoon logisch denken en één formule uit je hoofd te leren.
  Wel vond ik het verwarrend om 3 soorten wateren (met afzonderlijke reglementen) uit je hoofd te kennen.

  Vaarbewijs aanvullend vind ik een beetje overdreven als je, zoals ik alleen in het IJsselmeer (niet verder dan 500 meter uit de kant) wilt varen.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Ik ben benieuw, ik ben sinds afgelopen vrijdag gestart met een online cursus voor vaarbewijs 1. Ik heb van het weekend enkele hoofdstukken theorie doorgenomen, oefenvragen gemaakt en berekeningen geoefend. Best goed te doen, zolang ik het aandacht doorneem. Ik zit me te bedenken of ik al meteen een examen datum moet aanvragen of dat ik gewoon nog even door oefen en zodra ik denk alles te beheersen een datumpje plan.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Ik zou niet te lang wachten voor je voor het examen in te schrijven. In het voorjaar is het altijd erg druk en dan moet je misschien onnodig lang wachten.
  Vaarbewijs I is ook goed te doen met zelfsstudie dus wanneer je deze cursus rond denkt te hebben is denk ik voor jou goed in te schatten. Neem nog wat tijd voor herhalingsoefeningen en dan op naar het examen. Succes.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Vaarbewijs 2 zoals iedereen die het al heeft roept "appeltje eitje " echt niet dus !!!wel gehaald ..ga ik er nu beter van varen ??? Nee dus

  BeantwoordenVerwijderen

Schrijf uw reactie. Na controle wordt deze op de website geplaatst.

Een reactie schrijven is eenvoudig:
Hou het kort een zakelijk. Geef duidelijk uw eigen mening en ervaringen. Welke informatie kunt u aan andere lezers geven die voor hen belangrijk kan zijn? Gebruik geen slechte of kwetsende woorden, geen onjuistheden en vermeld geen persoonlijke (contact)gegevens.

Stel hier geen vragen. Als u ons iets wilt vragen klik dan hier ...

Alle reacties worden eigendom van Vaarwijzer.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.